ایران مدرس>مقاله>آموزش زبان>چگونه زبان انگلیسی را بهتر و جذابتر تدریس کنیم؟

چگونه زبان انگلیسی را بهتر و جذابتر تدریس کنیم؟

در این بخش مطالبی در زمینه نحوه تدریس بهتر و جذابتر زبان انگلیسی ارائه شده است. اگر می خواهید کلاس جذابتری برای شاگردهای خودتان فراهم کنید، اگر می خواهید با روش پيشنهادي تدریس لغات جدید زبان انگلیسی و گرامر و قواعد زبان انگلیسی آشنا شوید، اگر قصد دارید در تدریس زبان موفق تر عمل کنید، ادامه این مطلب را بخوانید.چگونه کلاس زبان انگلیسی جذابی برای دانش آموزان خود فراهم کنیم ؟

فرض کنید وارد کلاس شده اید . اولین قدم تدریس شما پس از ورود به کلاس چیست ؟ به عبارت دیگر ، چه کارهایی را باید انجام دهید ؟ و از انجام چه کارهایی باید بپرهیزید ؟ اگر کلاس شلوغ بود چه باید کرد ؟ و …

فرآیندی را که را که در پی می آید ، مرحله به مرحله طی کنید ، و مطمئن باشید که کلاس جذابی خواهید داشت .

• مکث کنید ، منتظر بمانید تا همه ی کلاس آماده شود . تک تک دانش آموزان را از نظر بگذرانید ، قبل از آن که همه ی کلاس آماده شود ، تدریس خود را شروع نکنید .

• اگر کلاس شلوغ است ، به دانش آموزان شلوغ ، خیره شوید ، تغییر فعالیت دهید ( مثل جابه جایی صندلی کلاس ، نگاه به دفتر نمره و نگاه به دانش آموزان و … )

• هرگز تدریس خود را با ارعاب و تهدید آغاز نکنید . صحبت های خود را دوستانه و به آرامی آغاز کنید .

• از مطالب درس قبلی سوال کنید ، بدون یادآوری درس قبلی درس جدید را آغاز نکنید .

• برای تدریس درس جدید ، دانش آموزان را آماده کنید ، و برای آماده سازی ، سوألات غیر مستقیم اما در ارتباط با درس جدید از دانش آموزان نکنید .

• تدریس خود را با مثال های ساده ، به روز و کاربردی آغاز کنید . از بیان مثال های تکراری و اصطلاحات فنی تا حدامکان بپرهیزید .

• مقدمات تدریس را آن قدر طولانی نکنید که دانش آموزان برای یادگیری موضوع اصلی درس ، خسته شوند .

• در این مرحله ، بر موضوع درس تمرکز کنید ، و تدریس خود را پی بگیرید .

داریوش   کیا کجوری دبیر زبان انگلیسی آموزشگاه روش پيشنهادي تدریس لغات جدید زبان انگلیسیالف: مرحله ارائه در این مرحله کلمات را با تکرار به دانش آموزان ارائه می کنیم.ب- مرحله تمرین (Practice  )     1- از دانش آموزان بخواهیم به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از ما تکرا ر کنند.     2- از دانش آموزان بخواهیم به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از  تصاویر تکرار کنند .     3- از دانش آموزان بخواهیم به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از ما با دیدن   فرم نوشتاری تکرار کنند .ج- مرحله تولید و کاربرد ( Production )     1- کلمه های تدریس شده را با  به کارگیری از شیوه های زیر ارزشیابی کنیم.         یکی از دستورالعمل های زیر را به دانش آموزان بدهیم :       - یک .............. به من نشان بده . Show me a ……………                - به ................  اشاره کن Point to a ………………….            .       - یک .............  به من بده.         Give me a ……………….                     - تصویر یک ........ را بکش.   Draw a picture of a ……..          2- جمله ای با یک جای خالی بنویسیم و از دانش آموزان بخواهیم با یکی از کلمات جدید       تدریس شده آن را کامل کنند.    3- از دانش آموزان بخواهیم تا کلمات تدریس شده را در جمله بکار ببرند.لغات جدید بکمک تصاویر1- معرفی کلمه :   ضمن اشاره به تصویر و کلمه ، کلمات مربوط به هر تصویر را چند بار تکرار کنیم . در این مرحله دانش آموزان فقط گوش می دهند.2- تکرار گروهی : ضمن اشاره به کلمه تصویر را بگوییم و از دانش آموزان بخواهیم بعد از ما تکرار کنند. این عمل را با تک تک  تصاویر انجام دهیم.3 - اشاره معلم و تکرار گروهی : به تصاویر اشاره کنیم بدون آنکه کلمات را بر زبان آوریمبا حرکات    دست ، دانش آموزان را به گفتن کلمه مربوط به هر تصویر تشویق کنیم.4- تکرار انفرادی : از چند نفر به طور انفرادی بخواهیم تا با اشاره شما به تصاویر ، کلمه مربوط به آن را ادا کنند. لازم به یادآوری است که دانش آموزان مجازند فقط بعد از معلم کلمات را بطور انفرادی یا گروهی تکرار کنند.

روش تدریس پیشنهادی نکات دستوری و قواعد زبان انگلیسی    الف- مرحله معرفی ( Presentation )      1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.      2- با بکارگیری ازاشیاء و موقعیت های موجود در کلاس ، لوحه ، فلاش کارت  وغیره ...                جملات معنی دار کوتاهی بسازید که در آن ساختار جدیدی بکار رفته باشد.      3- بعدازمعرفی نکته زبانی جدید با چندسئوال مختصر ، میزان فهم دانش آموزان را اندازه  بگیرید.   ب- مرحله تمرین (Oral Drills  )1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.2- جمله “ الکو“ که نکته زبانی جدید را در خود دارد چند بار بلند خوانده شود.3- از دانش آموزان بخواهید که بعداز شما تکرار کنند.4- از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از کلمات داده شده ، جملات را بازگو کرده و  تغییرات لازم را اعمال کنند . لازم به تذکر است که انجام برخی تمرینات شفاهی نظیر ”سئوال و جواب ” در خصوص تصاویر ممکن است با بسته بودن کتاب میسر نباشد ، لذا از  دانش آموزان بخواهید در انجام این تمرینات به کتاب ها نگاه کنند.ج- مرحله تولید (Written Exercises  )انجام موفقیت آمیزتمرینات شفاهی از طرف دانش آموزان ممکن است تضمین کننده به کار گیری صحیح نکات تدریس شده در تمرینات نوشتاری نباشد . لذا لازم است دانش آموزان تمرینات نوشتاری را بدونکنترل معلم انجام دهند تا ارزیابی بهتری از دانش خود داشته باشند .1- نحوه انجام هر یک از تمرینات را بطور خلاصه توضیح داده و در صورت نیاز یک نمونه انجام دهید.2- از دانش آموزان بخواهید تا تمرینات را در منزل انجام داده و در جلسه بعد در کلاس مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع: وبلاگ نکته های خوب در مورد انگلیسی (ابوالفضل ایمانی راغب) چگونه زبان انگلیسی را بهتر تدریس کنیم؟در فرآیند تدریس باید این نکته را مد نظر قرار داد که یادگیری مهم تر از تدریس می باشد و همواره باید به دنبال مناسب ترین شیوه برای انتقال دانش و معلومات بود . در این راستا ، دانش آموزان ابتدا باید بیاموزند که چگونه یاد بگیرند . در گذشته روش هایی برای تدریس معمول بود که در آن ها ، دانش آموزان یا به عبارتی مستمعان ، بدون هیچ واکنشی در کلاس می نشستند و به سخنرانی های طولانی معلم گوش فرا می دادند . دانش آموز خوب کسی بود که خوب گوش می داد ، یادداشت های خوبی برمی داشت و اندوخته های طوطی وار خود را هنگام امتحان به روی کاغذ می آورد .در آن روش ها ، معلم ، متکلم وحده بود و نگاه ثابت دانش آموزان به او ، تشویقی برای ادامه ی تدریس . جسم دانش آموز در کلاس بود و نگاه او به معلم ؛ اما چه کسی می توانست بفهمد که در ذهن دانش آموز چه می گذرد ؟! رؤیایی شدن دانش آموز ، فرار فکری وی از کلاس و دنیایی از مطالب که برای شب امتحان انبار می شدند ، تلخی درس ، کلاس و مدرسه را بیش از پیش می کرد ؛ اما امروز باید به دانش آموز بیاموزیم که چگونه خود را در فرآیند تدریس و یادگیری شرکت دهد . یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که دانش آموزان نیاز به تکرار و تمرین دارند ؛ نه معلم !!!   مشورت با دانش آموزان ، سؤال و جواب مستمر، شرکت دادن آنان در فعالیت های گروهی و تشویق برای ایجاد ارتباط می تواند با ایجاد یا افزایش انگیزه در دانش آموزان ، به آنان تلقین نماید که آن ها جزیی لاینفک از جریان تدریس می باشند . در این شیوه ، معلم ، تنها محور کلاس نیست ؛ او راهنمای دانش آموزان است ؛ معلم به جای این که ماهی را در دهان دانش آموز بگذارد ، بایده به او ماهی گیری بیاموزد !!!در گذشته ، ابتدا موضوع جدید تدریس می شد ؛ سپس با مثال هایی در آن زمینه و تمرین هایی اندک ، تدریس به پایان می رسید . دانش آموز موظف بود که در کلاس ، سکوت محض اختیار کند و مطالب سنگین درسی را بدون انعطاف پذیری و توجه به موارد کاربردی آن ، برای جلسه ی بعد آماده نماید . اما امروزه کارشناسان امر تدریس دریافته اند که بیان موضوع ِ درسی ِ جدید ، باید در مرحله ی دوم قرار گیرد ؛ به صورتی که ابتدا مثال هایی از موضوع جدید مطرح گردد تا دانش آموزان ساختار بیگانه را درک کرده و توجه خویش را به موضوع جدید معطوف دارند ؛ سپس معلم با تدریس موضوع جدید ، به تکرار و تمرین همراه دانش آموزان می پردازد . تدریس طبق این شیوه ، دانش آموز را در فعالیت های کلاس ، درگیر می کند و ارزشیابی مقطعی در حین فرآیند تدریس این امکان را به معلم می دهد که از میزان درک دانش آموزان از موضوع جدید آگاه گردد .برای شروع تدریس زبان انگلیسی باید این نکته را مد نظر قرار داد که ما با کسی روبرو هستیم که تنها زبان مادری اش را می داند بس . او مانند کودکی است که تازه متولد شده ؛ می خواهد زبانی را بیاموزد و خویش را به عنوان عضوی جدید در دنیایی که در آن گام نهاده ، مطرح سازد . کودک ابتدا به صداهای اطراف خود گوش فرا می  دهد ؛ پس از مدتی لب به سخن می گشاید و باتکرار ، تمرین و تقلید ، خود را به عنوان کسی که می تواند صحبت کند ، معرفی می کند ؛ سپس او می آموزد که چگونه بخواند و در انتها قلم به دست می گیرد و نوشتن را آغاز می کند . ترتیب یادگیری زبان توسط کودک را باید در ابتدای تدریس زبان دوم مورد توجه قرار داد ؛ به عبارت دیگر ترتیب آموزش مهارت ها باید بدین گونه باشد :1 - شنیدن2-  صحبت کردن3-  خواندن4-  نوشتنیکی از لوازم و مسایل مهم تدریس ، استفاده از وسایل کمک آموزشی است . باید توجه کرد که این وسایل و استفاده از آن ها در امر آموزش ، هدف نیست ؛ بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف می باشد . متاسفانه امروز در مدارس باز با کمبود وسایل کمک آموزشی روبرو هستیم ؛ در صورتی که استفاده از این ابزار ؛ انتقال معلومات را تسریع نموده و درک مطلب را برای دانش آموزان آسان می سازد ؛ حتی برای برخی از دروس ، استفاده از این وسایل ضروری و حتمی می باشد .وسایل کمک آموزشی با کمک به دانش آموزان در درک بهتر موضوع تدریس ، ارتباطی نزدیک بین ماده ی درسی و جهان پیرامون برقرار کرده و دانش آموز را ترغیب می کند که علاوه بر جنبه های تئوریک درس ، به جنبه های کاربردی آنان نیز واقف گشته و فایده ی آموختن یک موضوع خاص را در دنیای بزرگی که به آن وارد خواهد شد دریابد ؛ پس باید ترتیبی اتخاذ شود که مدارس بیش از این ها از این امکانات ارزشمند برخوردار شود تا معلمان ، دانش آموزان و دیگر متصدیان امر آموزش در جهت پیشبرد هر چه بیشتر و بهتر اهداف آموزشی و درسی گام بردارند .در پایان خاطر نشان می شود که مدنظر قرار دادن موارد زیر و اجرای آن ها در کلاس ، خالی از لطف نیست :1-  تشویق دانش آموزان به حضور فعال و پویا در کلاس2-  ترغیب آنان برای حل مسایل و مشکلاتی که در حین آموزش با آن ها مواجه می شوند3-  فرصت دادن به دانش آموزان برای اصلاح خطاهایشان4-  ایجاد موقعیت های ارتباطی در کلاس5-  تشویق به انجام فعالیت های گروهی که زمینه مناسب برای بهبود روابط و همکاری های اجتماعی می باشدبه امید این که معلم  خوبی باشیم ؛ دانش آموزان خوبی برای مملکت اسلامی مان تربیت کنیم ؛ و به امید تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزشی  ...نوشته ی مهران مهرانفر  ( دبیر زبان انگلیسی مدرسه راهنمایی شهید مطهری چهارده )گردآوری: ایران مدرس


بازدید: 200
لیست مدرسین خصوصی پیشنهادی
افزودن نظر
نام
نظر خود را درباره این مطلب بنویسید
Security Image
کد امنیتی فوق را وارد نمایید.
محل تبلیغات شما- ایران مدرس

پر بیننده ترین مقالات آموزش زبان

جدیدترین مقالات آموزش زبان

اینستاگرام
فیس بوک ایران مدرسفیس بوک
تویتر
آپارت
گوگل+
لینکدین
تلگرام