صفحه کنونی: دانلودجزوهدانلود جزوه درسی دبیرستان(صفحه 9)

دانلود جزوه درسی دبیرستان


شامل مباحث : لغات درس 5, گرامر درس 5 (صفت فاعلی, صفت مفعولی, ترتیب صفات, جایگاه صفت, نمونه تست) --- کلمات جدید درس 5 زبان انگلیسی سوم دبیرستان همراه با مثال (کلمات در جمله...

بازدید: 5016

شامل مباحث: جمله معلوم و جمله مجهول، انواع فعل مجهول، تمرینهای مربوطه --- جمله معلوم (active) و جمله مجهول (passive) --- بیان ویژگیهای جمله معلوم با ذکر مثال --- معرفی جمله...

بازدید: 4356

شامل مباحث: جامد و مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول --- اسم ها دو گروهند: 1) مشتق 2) جامد --- ارائه تعریف جامد و مشتق --- انواع مشتقات (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، صفت...

بازدید: 14254

شامل مباحث: اقسام کلمه, جامد و مشتق, معرفه و نکره, معرب و مبنی, اعراب فعل مضارع, جمله اسمیه و جمله فعلیه, نواسخ, منصوبات, حال و تمیز, استثنا، و منادا, مضاعف و مهموز, اسلوب...

بازدید: 10617

شامل مباحث: مولکول های قطبی و غیر قطبی، تشخیص مولکول های قطبی و غیر قطبی، تعریف و ویژگیهای مولکولهای قطبی و ناقطبی --- تقارن مولکولهای قطبی و ناقطبی --- جفت الکترون...

بازدید: 4159

شامل مباحث: نظريات يونانيان باستان در مورد عناصر تشكيل دهنده ي جهان و مقايسه ي آنها با نظريات كنوني-مصارف،منابع،چرخه وويژگي هاي آب-برخي يكاهاي مهم در سيستم هاي...

بازدید: 20085

نانو نکات متن جزوه حاضر شامل مباحث زیر است: --- انواع ماده از دیدگاه مولکولی (ماده خالص، ماده ناخالص، عنصر، ترکیب، مخلوط) --- نظریه های اتمی، نظریه های اتمی اولیه ---...

بازدید: 30792

شامل مباحث: مفهوم استیوکیومتری, استیوکیومتری در واکنش, استیوکیومتری در گازها, استیوکیومتری در محلول ها و بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: ---...

بازدید: 12573

شامل مباحث: اسیدها و بازها, نظریه آرینوس, نظریه برونسد لوری, خودیونش و آمفوتری, اسیدهای قوی و ضعیف جزئیات بیشتر: --- تعاریف قدیمی در بحث اسیدها و بازها --- نظزیه آرینوس...

بازدید: 1952

شامل مباحث: مشخصات جدول تناوب, تعیین گروه و دوره عنصرهای دسته اصلی و واسطه , تعیین ظرفیت عنصرها --- جزئیات بیشتر از مباحث ارائه شده در جزوه: --- مشخصات جدول تناوبي: دوره...

بازدید: 3120

شامل مباحث: اسیدها و بازها، قدرت اسیدها، نمونه سوالات فصل 3 مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- تعریف اسید و بازها و فرمول شیمیایی آنها --- معرفی برخی از...

بازدید: 20157

این فایل، تصویر فایل پاورپوینت برای نمایش چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت است. چون سایت اجازه ارایه فایل پاورپوینت نمی دهد، اگر اصل فایل را خواستید برایتان ایمیل می...

بازدید: 2417

جزوه حاضر مربوط به فیزیک دوم دبیرستان بوده و شامل مباحث زیر می باشد: --- ویژگیھای ماده --- حالتھاي مختلف ماده --- ماده در سه حالت گاز مايع و جامد يافت مي شود ... --- تعریف...

بازدید: 11983

ترموديناميك سال سوم دبيرستان که شامل مباحث زیر است: --- تعریف ترمودینامیک: ترمودیناميك مبحثی از فيزیك است که از چگونگی تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مكانيكی بحث میکند...

بازدید: 5537

شامل مباحث: سقوط آزاد (پرتاب یک جسم در راستای قائم به سمت پایین, حرکت پرتابی در راستای قائم به سمت بالا و...),مثال, تست مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- پرتاب...

بازدید: 74804

پربیننده های دانلود
کلمات مرتبط

دانلود جزوه دبیرستان دانلود جزوه دانشگاهی جزوه ریاضی دانلود نمونه سوال امتحانی دبیرستان دانشگاهی دانلود تست کنکور تست کنکور 91 دانلود جزوه رایگان جزوات مبحثی جزوه خلاصه شده سوالهای امتحانی دانلود نمونه سوال امتحانی خرداد سوالات امتحانی شهریور سوال امتحانی دی ماه جزوه

کد قرار دادن بنر ایران مدرس در سایت شما
ثبت بنر در ایران مدرس