صفحه کنونی: دانلودجزوهدانلود جزوه درسی دبیرستان(صفحه 9)

دانلود جزوه درسی دبیرستان


شامل مباحث: جامد و مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول --- اسم ها دو گروهند: 1) مشتق 2) جامد --- ارائه تعریف جامد و مشتق --- انواع مشتقات (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، صفت...

بازدید: 14112

شامل مباحث: اقسام کلمه, جامد و مشتق, معرفه و نکره, معرب و مبنی, اعراب فعل مضارع, جمله اسمیه و جمله فعلیه, نواسخ, منصوبات, حال و تمیز, استثنا، و منادا, مضاعف و مهموز, اسلوب...

بازدید: 10254

شامل مباحث: مولکول های قطبی و غیر قطبی، تشخیص مولکول های قطبی و غیر قطبی، تعریف و ویژگیهای مولکولهای قطبی و ناقطبی --- تقارن مولکولهای قطبی و ناقطبی --- جفت الکترون...

بازدید: 4076

شامل مباحث: نظريات يونانيان باستان در مورد عناصر تشكيل دهنده ي جهان و مقايسه ي آنها با نظريات كنوني-مصارف،منابع،چرخه وويژگي هاي آب-برخي يكاهاي مهم در سيستم هاي...

بازدید: 19809

نانو نکات متن جزوه حاضر شامل مباحث زیر است: --- انواع ماده از دیدگاه مولکولی (ماده خالص، ماده ناخالص، عنصر، ترکیب، مخلوط) --- نظریه های اتمی، نظریه های اتمی اولیه ---...

بازدید: 30645

شامل مباحث: مفهوم استیوکیومتری, استیوکیومتری در واکنش, استیوکیومتری در گازها, استیوکیومتری در محلول ها و بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: ---...

بازدید: 12290

شامل مباحث: اسیدها و بازها, نظریه آرینوس, نظریه برونسد لوری, خودیونش و آمفوتری, اسیدهای قوی و ضعیف جزئیات بیشتر: --- تعاریف قدیمی در بحث اسیدها و بازها --- نظزیه آرینوس...

بازدید: 1923

شامل مباحث: مشخصات جدول تناوب, تعیین گروه و دوره عنصرهای دسته اصلی و واسطه , تعیین ظرفیت عنصرها --- جزئیات بیشتر از مباحث ارائه شده در جزوه: --- مشخصات جدول تناوبي: دوره...

بازدید: 3084

شامل مباحث: اسیدها و بازها، قدرت اسیدها، نمونه سوالات فصل 3 مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- تعریف اسید و بازها و فرمول شیمیایی آنها --- معرفی برخی از...

بازدید: 20051

این فایل، تصویر فایل پاورپوینت برای نمایش چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت است. چون سایت اجازه ارایه فایل پاورپوینت نمی دهد، اگر اصل فایل را خواستید برایتان ایمیل می...

بازدید: 2398

جزوه حاضر مربوط به فیزیک دوم دبیرستان بوده و شامل مباحث زیر می باشد: --- ویژگیھای ماده --- حالتھاي مختلف ماده --- ماده در سه حالت گاز مايع و جامد يافت مي شود ... --- تعریف...

بازدید: 11904

ترموديناميك سال سوم دبيرستان که شامل مباحث زیر است: --- تعریف ترمودینامیک: ترمودیناميك مبحثی از فيزیك است که از چگونگی تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مكانيكی بحث میکند...

بازدید: 5467

شامل مباحث: سقوط آزاد (پرتاب یک جسم در راستای قائم به سمت پایین, حرکت پرتابی در راستای قائم به سمت بالا و...),مثال, تست مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- پرتاب...

بازدید: 72055

شامل مباحث: نیروها (بررسی قوانین نیوتن در رابطه با آن), الکتریسیته ساکن,میدان الکتریکی, بررسی چند مثال

بازدید: 1839

شامل مباحث: الکتریسیته ساکن (الکتروستاتیک), بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- الکتریسیته ساکن (الکترواستاتیک) --- بار الکتریکی --- روش های...

بازدید: 5372

پربیننده های دانلود
کلمات مرتبط

دانلود جزوه دبیرستان دانلود جزوه دانشگاهی جزوه ریاضی دانلود نمونه سوال امتحانی دبیرستان دانشگاهی دانلود تست کنکور تست کنکور 91 دانلود جزوه رایگان جزوات مبحثی جزوه خلاصه شده سوالهای امتحانی دانلود نمونه سوال امتحانی خرداد سوالات امتحانی شهریور سوال امتحانی دی ماه جزوه

کد قرار دادن بنر ایران مدرس در سایت شما
ثبت بنر در ایران مدرس