صفحه کنونی: دانلودجزوهدانلود جزوه درسی دبیرستان(صفحه 9)

دانلود جزوه درسی دبیرستان


توضیحات اجمالی از مباحث فیزیک دبیرستان

بازدید: 1841

بازدید: 871

بازدید: 625

نمونه سوالات امتحانی فیزیک ۱، فصل ۴، نور و بازتاب نور () • شامل: نمونه سوالات تعریفی و توضیحی + مسائل مختلف بحث نور و آینه‌های تخت و کروی + بارم • برگرفته از سوالات...

بازدید: 13827

جزوه حاضر شامل چند سوال المپیاد ریاضی آمریکا می باشد. سوالهای ارائه شده اکثرا به صورت اثبات می باشد. --- کلمات کلیدی: سوالات المپیاد ریاضی آمریکا، نمونه سوالات ریاضی...

بازدید: 5151

شامل مباحث: شاخص های مرکزی (تمرکز): میانگین حسابی (تعریف و رابطه مربوط به آن) - میانگین وزنی - میانه - بررسی یکی از معایب میانه - مد و تعریف آن ---- شاخص های پراکندگی:...

بازدید: 7797

عنوان جزوه: آمار توصیفی شامل مباحث: جدول توزیع فراوانی (مراحل تشکیل جدول فراوانی) -- مثال از بحث جدول توزیع فراوانی - معیار گرایش به مرکز - میانگین حسابی - میانگین...

بازدید: 18344

شامل مباحث : لغات درس 5, گرامر درس 5 (صفت فاعلی, صفت مفعولی, ترتیب صفات, جایگاه صفت, نمونه تست) --- کلمات جدید درس 5 زبان انگلیسی سوم دبیرستان همراه با مثال (کلمات در جمله...

بازدید: 5085

شامل مباحث: جمله معلوم و جمله مجهول، انواع فعل مجهول، تمرینهای مربوطه --- جمله معلوم (active) و جمله مجهول (passive) --- بیان ویژگیهای جمله معلوم با ذکر مثال --- معرفی جمله...

بازدید: 4423

شامل مباحث: جامد و مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول --- اسم ها دو گروهند: 1) مشتق 2) جامد --- ارائه تعریف جامد و مشتق --- انواع مشتقات (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، صفت...

بازدید: 14792

شامل مباحث: اقسام کلمه, جامد و مشتق, معرفه و نکره, معرب و مبنی, اعراب فعل مضارع, جمله اسمیه و جمله فعلیه, نواسخ, منصوبات, حال و تمیز, استثنا، و منادا, مضاعف و مهموز, اسلوب...

بازدید: 10850

شامل مباحث: مولکول های قطبی و غیر قطبی، تشخیص مولکول های قطبی و غیر قطبی، تعریف و ویژگیهای مولکولهای قطبی و ناقطبی --- تقارن مولکولهای قطبی و ناقطبی --- جفت الکترون...

بازدید: 4307

شامل مباحث: نظريات يونانيان باستان در مورد عناصر تشكيل دهنده ي جهان و مقايسه ي آنها با نظريات كنوني-مصارف،منابع،چرخه وويژگي هاي آب-برخي يكاهاي مهم در سيستم هاي...

بازدید: 20392

نانو نکات متن جزوه حاضر شامل مباحث زیر است: --- انواع ماده از دیدگاه مولکولی (ماده خالص، ماده ناخالص، عنصر، ترکیب، مخلوط) --- نظریه های اتمی، نظریه های اتمی اولیه ---...

بازدید: 31033

شامل مباحث: مفهوم استیوکیومتری, استیوکیومتری در واکنش, استیوکیومتری در گازها, استیوکیومتری در محلول ها و بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: ---...

بازدید: 12795

محل تبلیغات شما- ایران مدرس