صفحه کنونی: دانلودجزوهدانلود جزوه درسی دبیرستان(صفحه 10)

دانلود جزوه درسی دبیرستان


شامل مباحث: اسیدها و بازها, نظریه آرینوس, نظریه برونسد لوری, خودیونش و آمفوتری, اسیدهای قوی و ضعیف جزئیات بیشتر: --- تعاریف قدیمی در بحث اسیدها و بازها --- نظزیه آرینوس...

بازدید: 1992

شامل مباحث: مشخصات جدول تناوب, تعیین گروه و دوره عنصرهای دسته اصلی و واسطه , تعیین ظرفیت عنصرها --- جزئیات بیشتر از مباحث ارائه شده در جزوه: --- مشخصات جدول تناوبي: دوره...

بازدید: 3179

شامل مباحث: اسیدها و بازها، قدرت اسیدها، نمونه سوالات فصل 3 مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- تعریف اسید و بازها و فرمول شیمیایی آنها --- معرفی برخی از...

بازدید: 20250

این فایل، تصویر فایل پاورپوینت برای نمایش چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت است. چون سایت اجازه ارایه فایل پاورپوینت نمی دهد، اگر اصل فایل را خواستید برایتان ایمیل می...

بازدید: 2462

جزوه حاضر مربوط به فیزیک دوم دبیرستان بوده و شامل مباحث زیر می باشد: --- ویژگیھای ماده --- حالتھاي مختلف ماده --- ماده در سه حالت گاز مايع و جامد يافت مي شود ... --- تعریف...

بازدید: 12117

ترموديناميك سال سوم دبيرستان که شامل مباحث زیر است: --- تعریف ترمودینامیک: ترمودیناميك مبحثی از فيزیك است که از چگونگی تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مكانيكی بحث میکند...

بازدید: 5624

شامل مباحث: سقوط آزاد (پرتاب یک جسم در راستای قائم به سمت پایین, حرکت پرتابی در راستای قائم به سمت بالا و...),مثال, تست مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- پرتاب...

بازدید: 76872

شامل مباحث: نیروها (بررسی قوانین نیوتن در رابطه با آن), الکتریسیته ساکن,میدان الکتریکی, بررسی چند مثال

بازدید: 1939

شامل مباحث: الکتریسیته ساکن (الکتروستاتیک), بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- الکتریسیته ساکن (الکترواستاتیک) --- بار الکتریکی --- روش های...

بازدید: 5510

شامل مباحث: ترمودینامیک، فرآیندهای مهم، چرخه ترمودینامیکی، قوانین اول و دوم ترمودینامیک، ماشین گرمایی کارنو و حل مثالهای متعدد مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات...

بازدید: 3364

شامل مباحث : سقوط آزاد و بررسی معادلات آن , بررسی روشهای مختلف در حل مسائل سقوط آزاد ---- بررسی و توضیح حرکت سقوط آزاد ---- معادلات حرکت سقوط آزاد (سرعت متوسط، سرعت،...

بازدید: 4415

شامل مباحث: گرما-دما-فشار-حجم-چرخه-کار مباحث ارائه شده در جزوه فیزیک 3 دبیرستان با جزئیات بیشتر: جزوه حاضر شامل پرسش های فیزیک 3 (نمونه سوال امتحانی) همراه با پاسخ های...

بازدید: 5502

شامل مباحث: فصل دوم فیزیک پیش (1)-دینامیک (نیروشناسی) و حل مثال و تست مباحث ارائه شده در جزوه درس فیزیک پیش دانشگاهی با جزئیات بیشتر: --- تعریف نیرو --- انواع نیرو...

بازدید: 6453

شامل مباحث: قسمتی از فصل حرکت و سینماتیک, بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در این خلاصه جزوه فیزیک با جزئیات بیشتر به صورت زیر می باشد: --- مکانیک تک ذره --- سینماتیک چیست...

بازدید: 7697

شامل مباحث: چکیده ای از کلیه روابط و فرمولهای فصل 1 تا فصل 5 مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- فصل اول فیزیک 3 دبیرستان: فرمول معادله حالت گاز، رابطه گرمای...

بازدید: 30451

محل تبلیغات شما- ایران مدرس