صفحه کنونی: دانلودجزوهدانلود جزوه درسی دبیرستان(صفحه 10)

دانلود جزوه درسی دبیرستان


شامل مباحث: نیروها (بررسی قوانین نیوتن در رابطه با آن), الکتریسیته ساکن,میدان الکتریکی, بررسی چند مثال

بازدید: 1867

شامل مباحث: الکتریسیته ساکن (الکتروستاتیک), بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- الکتریسیته ساکن (الکترواستاتیک) --- بار الکتریکی --- روش های...

بازدید: 5435

شامل مباحث: ترمودینامیک، فرآیندهای مهم، چرخه ترمودینامیکی، قوانین اول و دوم ترمودینامیک، ماشین گرمایی کارنو و حل مثالهای متعدد مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات...

بازدید: 3301

شامل مباحث : سقوط آزاد و بررسی معادلات آن , بررسی روشهای مختلف در حل مسائل سقوط آزاد ---- بررسی و توضیح حرکت سقوط آزاد ---- معادلات حرکت سقوط آزاد (سرعت متوسط، سرعت،...

بازدید: 4339

شامل مباحث: گرما-دما-فشار-حجم-چرخه-کار مباحث ارائه شده در جزوه فیزیک 3 دبیرستان با جزئیات بیشتر: جزوه حاضر شامل پرسش های فیزیک 3 (نمونه سوال امتحانی) همراه با پاسخ های...

بازدید: 5435

شامل مباحث: فصل دوم فیزیک پیش (1)-دینامیک (نیروشناسی) و حل مثال و تست مباحث ارائه شده در جزوه درس فیزیک پیش دانشگاهی با جزئیات بیشتر: --- تعریف نیرو --- انواع نیرو...

بازدید: 6339

شامل مباحث: قسمتی از فصل حرکت و سینماتیک, بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در این خلاصه جزوه فیزیک با جزئیات بیشتر به صورت زیر می باشد: --- مکانیک تک ذره --- سینماتیک چیست...

بازدید: 7488

شامل مباحث: چکیده ای از کلیه روابط و فرمولهای فصل 1 تا فصل 5 مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- فصل اول فیزیک 3 دبیرستان: فرمول معادله حالت گاز، رابطه گرمای...

بازدید: 30112

شامل مباحث: اتحادهای جبری, کاربرد اتحادها در محاسبات عددی, اتحادهای فرعی و حل مثال و تمرین مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- اتحادهای جبری --- اتحاد اول:...

بازدید: 30399

شامل مباحث : تعریف دنباله, تعریف همگرایی, بررسی قضایای مهم برای همگرایی و حل چندین مثال --- دنباله و سری، تعریف دنباله، دامنه و برد دنباله، مثال از بحث دنباله، ارائه...

بازدید: 3075

شامل مباحث: الگو و دنباله (مفهوم دنباله, دنباله حسابی, دنباله هندسی) و بررسی چند مثال مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- الگو و دنباله: مفهوم دنباله / دنباله...

بازدید: 5887

شامل مباحث: سنگهای آذرین، تشکیل ماگما، بافتهای آذرین، ترکیب کانی شناسی، نامگذاری سنگهای آذرین، اشکال توده های آذرین نفوذی مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات...

بازدید: 11069

شامل مباحث: قلب, دریچه ها, سرخرگ, سیاهرگ مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- قلب: قلب دو حفره اي ماهي --- نحوه ارتباط بین بطن و سرخرگ و دهلیز و ... --- پمپ اصلی...

بازدید: 3150

مبحث حد : این جزوه به زبان انگلیسی است که به تقویت زبان دانش آموز نیز بسیار کمک می کند. مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر: --- Limits, Continuity, Asymptotes (حد و پیوستگی و...

بازدید: 3331

جزوه آموزشی حسابان بخش تابع مباحث ارائه شده در جزوه: --- رابطه --- تابع --- ضابطه ی تابع --- تمرین ضابطه ی تابع --- دامنه ی تابع: نحوه بدست آوردن دامنه ی تابع --- تمرین از...

بازدید: 11353

پربیننده های دانلود
کلمات مرتبط

دانلود جزوه دبیرستان دانلود جزوه دانشگاهی جزوه ریاضی دانلود نمونه سوال امتحانی دبیرستان دانشگاهی دانلود تست کنکور تست کنکور 91 دانلود جزوه رایگان جزوات مبحثی جزوه خلاصه شده سوالهای امتحانی دانلود نمونه سوال امتحانی خرداد سوالات امتحانی شهریور سوال امتحانی دی ماه جزوه

کد قرار دادن بنر ایران مدرس در سایت شما
ثبت بنر در ایران مدرس