مشخصات مدرس
تدریس خصوصی در قم ( عربی دبیرستان  ، حقوق مدنی 1 تا 8 ، متون فقه ، اصول فقه ، قواعد فقه  ( دروس دانشگاهی))

تدریس خصوصی در قم ( عربی دبیرستان ، حقوق مدنی 1 تا 8 ، متون فقه ، اصول فقه ، قواعد فقه ( دروس دانشگاهی))

این جانب سید مرتضی طباطبایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه دولتی شاهد تهران می باشم که علاوه بر مشاوره تحصیلیِ تمام مقاطع تحصیلی ( گروه علوم انسانی) ، آمادگی تدریس دروس زیر را دارم :
عربی دبیرستان
حقوق مدنی 1 تا 8 ، متون فقه ، اصول فقه ، قواعد فقه ( دروس دانشگاهی)

سید مرتضی طباطبایی
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
دانشگاه محل تحصیل: شاهد
وضعیت تاهل: مجرد
شهر: قم
هزینه تدریس: توافقی
09102041711
حین تماس بفرمایید که آگهی را در سایت ایران مدرس دیده اید.
بازدید: 47
مدرسین ویژه پیشنهادی
تدریس خصوصی