صفحه کنونی: مقالهکیفیت تدریس در دوره ابتدایی

کیفیت تدریس در دوره ابتدایی


امروزه فضای کلاسهای مدارس بطور فزاینده ای متنوع شده است. ساختارها و مدل های فنی آموزشی، نه تنها به درد همه بچه هایی که وارد مدرسه می شوند، نمی خورد، بلکه نمی گذارد تا تمامی استعدادهای بالقوه شان که موجب موفقیت آنها در مدرسه، محل کار و زندگی می شود شکوفا گردد و این باور بسیاری از معلمان ، کارکنان مدارس، نظام آموزشی، سازمانهای تخصصی فراگیر و نیز تعداد زیادی از والدین کودکان است. ....

بازدید: 11970

صفحه 1 از 1
صفحه بعدی1صفحه قبلی
محل تبلیغات شما- ایران مدرس