صفحه کنونی: مقاله بازار کار وضعیت بازار کار رشته مترجمی

وضعیت بازار کار رشته مترجمی

رشته مترجمی ( وضعیت بازار کار)


امروزه يكي از مشكلاتي كه فراروي جوامع بشري قرار دارد و مسئولان كشورهاي مختلف را به چالش كشيده است، معضل بيكاري مي باشد. همواره ايجاد و گسترش فرصت هاي شغلي براي دولت ها كار طاقت فرسايي بوده كه اين قبيل مشكلات براي كشورهاي در حال توسعه و بخصوص آنهايي كه جمعيت جواني دارند بيشتر مشهود است. كشور ما نيز نه تنها از هجوم امواج اقتصادي و فرهنگي حاصل از معضل بيكاري مستثني نيست، بلكه به دليل تركيب جوان جمعيت، در معرض شديدترين آسيب ها قرار دارد.

يكي از اولويت هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ايجاد اشتغال براي قشر جوان و نيروهاي مولد جامعه به طور عام و نيروهاي تحصيل كرده و بيكار به طور خاص بود. موضوعي كه يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولين و اهم برنامه هاي وزارت خانه هايي همچون كار و امور اجتماعي، صنايع و تعاون مي باشد.

امروزه در ايران خانواده اي يافت نمي شود كه يك يا چند نفر جوان بيكار و عموماً تحصيلكرده نداشته باشد. حل مشكل بيكاري و اشتغال نيرو هاي جوان از نظر كارشناسان علم اقتصاد امري پيچيده و مستلزم اجراي برنامه هايي چندجانبه و مستمر است. افزايش ظرفيت هاي اشتغال در كشور منوط به رشد اقتصادي پايدار، تعامل گسترده با جهان، درجه آزادي در اقتصاد و توجه همزمان به طرح هاي بزرگ و ملي در كنار پرداختن به سرمايه گذاري در طرح هاي كوچك و زودبازده است.

اجراي يك طرح اقتصادي و ايجاد ظرفيت هاي جديد اشتغال در دنياي پر از رقابت امروز واقعاً كاري دشوار و مستلزم برخورداري از دانش لا زم در امور فني، مالي و بازاريابي و تجارت است.

اما در مورد رشته مترجمي زبان هاي خارجي كه در دانشگاه ها عرضه مي گردد و آنچه قابل بيان است عبارتست از اينكه تحصيل در اين رشته ها قابليت ها و توانايي ما را براي حضور در بازار كار فراهم نمي نمايد. اما اگر تحصيلات دانشگاهي رشته هاي مترجمي همراه با تلاش و پيگيري هاي مستمر دانشجو صورت پذيرد و در طول تحصيل خود، همت خود را به صورت كامل بر مطالعه آثار خارجي و كار عملي ترجمه قرار دهد، امكان فعاليت در بازار كار را مي تواند بهتر فراهم نمايد.

آنچه بايد بدان اهميت بدهيم استفاده مطلوب از دروسي است كه در طي تحصيل اين رشته فرا گرفته ايم چه به صورت نظري و چه عملي و استفاده به صورت درست حاصل نمي شود مگر اينكه براي انتخاب اين رشته به علاقه واقعي و پشتكار خود مطمئن باشيم و نه در اين رشته و هيچ رشته ديگر عنوان آن ما را فريب ندهد.

درس زبان فرار است و اگر از آن خوب استفاده نكنيم و براي محل كار خود تدبيري نينديشيم دچار مشكل جدي خواهيم شد.

وضعيت بازار كار رشته هاي مترجمي زبان هاي خارجي
آنچه در خصوص وضعيت شغلي رشته هاي زبان هاي خارجي قابل بيان است به قرار زير است:

1) امكان تدريس اين رشته ها در مراكز آموزشي دولتي و خصوصي بخشي از بازار كار اين رشته ها را فراهم آورده است.

2) كار مترجمي اين رشته ها در صورتي كه گرايش مترجمي را انتخاب كرده باشيد موقعيت مناسبي را براي شما فراهم مي كند.

3) وزارت امور خارجه به عنوان اصلي ترين مركز جذب دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده هاي زبان سراسر كشور محسوب مي شود و تعامل بين دانشكده زبان هاي خارجي با وزارت خارجه گرچه در شكل ايده آل خود قرار ندارد ولي در آينده نه چندان دور اين ارتباط به نحو مطلوبي شكل خواهد گرفت.

4) بازار كار رشته هاي مترجمي زبان هاي خارجي ارتباط مستقيمي با خارجيان و كار در خارج از كشور دارد و اين نحو ارتباط مي تواند در اين بخش ها صورت پذيرد.

5) در بخش فرهنگ: ارتباطات و رفت و آمدهايي كه در اثر برگزاري سمينارها، جشنواره ها، نمايشگاه ها و مانند آن برگزار مي شود فضاي مناسبي براي استفاده از دانش آموختگان اين رشته هاست.

6) رونق بازار ترجمه آثار خارجي در اثر حمايت هاي بخش دولتي و خصوصي مي تواند اشتغال مناسبي باشد براي تحصيل كردگان اين رشته ها.

7) در بخش صنعت: رفت و آمد در بخش صنعت و بازرگاني و به طور عموم در حوزه اقتصاد بسيار گسترده است و حضور مترجمان در كارخانه ها، ادارات و وزارتخانه ها براي ارتباط با بخش هاي خصوصي و دولتي كشورهاي خارجي بخش وسيع و مهمي است براي جذب دانش آموختگان رشته هاي زبان خارجي.

8) استفاده از اينترنت و منابع خارجي در بخش هاي خصوصي و دولتي و ارتباط آنها با دنياي خارج بسيار گسترده شده و دانستن زبان خارجي و تسلط بر يك زبان به نحوي كه بتوان مخاطب را جذب نمود موقعيت خوبي را فراهم نموده است.

دانشجوي خوب گرايش مترجمي مي تواند يك فارغ التحصيل موفق باشد و در نتيجه فرصت هاي شغلي زيادي را دارد. براي مثال مي تواند جذب صدا وسيما، خبرگزاري ها، وزارت جهادكشاورزي و وزارت امورخارجه شده و يا در سازمانها و موسسات خصوصي كه با خارج از كشور ارتباط دارند و نيازمند مترجم هستند، فعاليت كند. يك فارغ التحصيل ادبيات انگليسي نيز مي توانددر حوزه كاري خود به ترجمه بپردازد يعني متون ادبي از جمله داستان يا شعر را ترجمه كند.

در پايان آنچه مهم است ذكر اين نكته است كه وسعت بازار كار هر يك از زبان هاي خارجي متفاوت است. مطمئناً مترجمي زبان انگليسي به جهان فراگيري آن در جهان نسبت به رشته هاي ديگر زبان كارآمدتر و داشتن شغلي مناسب براي اين رشته در دسترس تر است.

استانداردهاي رسيدن به يك شغل توسط دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه ها به ويژه مترجمان

براي رسيدن به يك شغل مراحل متعددي بايد طي شود و مجموعه اي از استانداردها كه هم اكنون نيز در اكثر كشورهاي جهان نيز كاربرد دارد بايد رعايت شود كه در زير به برخي از آن ها اشاره مي كنم. اين استانداردها برخي به مراكز آموزشي بر مي گردد و برخي ديگر به خود دانش آموختگان. ما اگر واقعاً خواستار اشتغال در داخل و خارج از كشور هستيم بايد اين استانداردها را رعايت كنيم.

1) همكاري تنگاتنگ واحدهاي پژوهشي دانشگاهها با واحدهاي پژوهشي وزارتخانه ها و سازمانها

2) كسب تجربه كاري با كيفيت در دانشگاه

3) حمايت از طرحها و راهكارهاي ابداعي دانشجويان در مورد رونق اشتغال و اقتصاد

4) معرفي سازمانها و ادارات مرتبط و نيمه مرتبط با رشته تحصيلي

5) شناسايي علايق و استعدادها (خودشناسي شغلي)

6) كارآموزي در سازمان ها و ادارات مرتبط با رشته تحصيلي و به ويژه در دارالترجمه ها براي دانشجويان رشته هاي ترجمه

7) آشنا شدن با مهارت هاي خود اشتغالي

8) آموزش مهارت هاي جستجوي شغلي و كاريابي

9) حمايت از كارهاي پژوهشي با محوريت دانشگاه و بازار كار

10) آشنا شدن با سيستم فناوري اطلاعات به ويژه اينترنت و استفاده از رايانامه

11) راه اندازي و عضويت در كلوپ هاي شغلي (گروه هاي شغلي) در به منظور افزايش مهارت هاي كاريابي و مبادله تجارب و اطلاعات

12) آموزش مفهوم كارآفريني و چگونگي كارآفرين شدن

13) تشكيل بانك اطلاعات شغلي در سيستم آموزش عالي كشور

14) آشنا شدن با طيف متنوع مهارت هاي شغلي در رشته ترجمه همچون روزنامه نگاري، راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و ...

15) برگزاري و شركت در همايش ها و سمينارهاي شغلي و ارائه و كسب آخرين دستاوردهاي تحقيقات مربوط به اشتغال و بازار كار

16) گسترش خدمات مشاوره شغلي و استفاده از مشاوران متخصص

17) آموزش مهارت هاي زندگي

18) برگزاري و شركت در دوره آموزشي آگاهي از فرصت هاي شغلي موجود در دانشگاه براي افزايش مهارت هاي شغلي دانشجويان در حال فراغت از تحصيل

19) اطلاع رساني از منابع سازمان هاي مختلف ارائه دهنده تسهيلات همچون وزارت كار و امور اجتماعي براي راه اندازي يك كسب و كار و بنگاه اقتصادي

20) ارائه امكانات آموزش مشاغل از طريق اينترنت، بروشورهاي شغلي، بردهاي تخصصي مشاغل

21) ايجاد نشريه هاي شغلي و بازار كار

22) آموزش مهارت هاي مديريت مالي

23) آموزش نحوه مقابله با استرس

24) آشنايي با انتظارات و مهارت هاي مورد نياز كارفرمايان

25) فراهم شدن امكان فعاليت هاي عام المنفعه (داوطلبانه)

26) آشنايي با مترجمان موفق جامعه

27) آشنايي با راه هاي معرفي خود براي كارفرمايان و به عبارت ديگر راه هاي نگارش رزومه (كارنامك) و درخواست شغلي

چگونگي دست يابي به يك شغل توسط دانش آموختگان رشته مترجمي
راه هاي متعددي براي يافتن يك شغل وجود دارد كه نه تنها براي دانش آموختگان رشته هاي مترجمي بلكه براي تمامي رشته ها كاربرد دارد. اين راه ها عبارتند از:

1) ثبت نام در مراكز كاريابي خصوصي.

2) مطلع شدن از فرصت هاي شغلي از طريق دوستان و آشنايان.

3) تماس مستقيم با شركت ها و كارفرمايان.

4) ارائه رزومة كاري در سايت هاي اينترنتي.

5) خواندن بخش نيازمندي هاي روزنامه.

6) توجه به تابلوهاي "به مترجم نيازمنديم" در تابلوي اعلانات!

7) توجه كردن به گزارشهاي خبري كه در مورد پروژه هاي جديد هستند و همچنين فكر كردن در مورد اينكه چنين پروژه هايي باعث بوجود آمدن چه نوع مشاغلي در اجتماع خواهند شد.

8) شركت در سازمان هاي مردم نهاد و انجام فعاليت هاي كاري داوطلبانه.

9) آشنايي با افرادي كه در زمينة شغلي مورد علاقه مان مشغول كار هستند.

10) دادن آگهي "آماده به كار" در جرايد و اينترنت.

11) بازديد از سايت هاي رسمي شركت ها و سازمان هاي داخلي و خارجي در اينترنت به ويژه بخش فرصت هاي شغلي خالي يا Job vacancy.

12) مشورت با مشاورين شغلي.

13) شركت در كارگاه هاي آموزش شغلي.

همانطور كه مي دانيد جمعيت دانش آموختگان رشته هاي ترجمه زبان هاي خارجي روز به روز در حال افزايش است. فارغ التحصيلان با تحمل سختي ها و مشكلات فراوان وارد دانشگاه مي شوند و بسياري از آنها گمان مي كنند با مدرك گرفتن كار تمام شده است و از فردا مي توانند به راحتي در يك سازمان دولتي يا غير دولتي به عنوان مترجم استخدام و صاحب شغل دلخواه خود شوند.

اما متأسفانه، برخلاف سال هاي گذشته، ديگر داشتن مدرك تحصيلي، حتي از يك دانشگاه معتبر، مساوي با دستيابي به شغلي شايسته و پردرآمد نيست، زيرا ماهيت اشتغال نه تنها در كشور ما، بلكه در تمام دنيا تغيير كرده است.

در شماره گذشته در بررسي وضعيت بازاركار رشته هاي مترجمي به وضعيت بازاركار اين رشته ها، استانداردهاي رسيدن به يك شغل توسط دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته وچگونگي دست يابي به يك شغل توسط دانش آموختگان رشته مترجمي اشاره شد كه در ادامه با تشريح وضعيت بيكاري جوانان به روش هاي جست وجوي شغلي مترجمان اشاره مي شود.

معضل بيكاري در كشورهاي مختلف
بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار (ILO)، 170 ميليون جوان در جهان بيكارند و بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته با افزايش 110 ميليون نفري جمعيت جهان، لازم است حدود 500 ميليون شغل ايجاد شود؛ در غير اين صورت فاجعه اي به وقوع خواهد پيوست كه اثري قوي بر زندگي جوانان خواهد داشت.

بنا بر آمارهاي ILO ، 88 ميليون جوان در جهان بيكار هستند. طي دهه گذشته، شمار جوانان جوياي كار افزايش يافته است. در سال 1993 ميزان بيكاري جوانان در سطح جهاني 7/11 درصد بود كه درحال حاضر به 4/14 درصد رسيده است.

اين آمارها نشان مي دهد كه بيكاري نه تنها مختص ايران بلكه معضل اكثر كشورهاي جهان است.

عامل بيكاري دانش آموختگان دانشگاه ها
بيكاري دانش آموختگان دانشگاه ها به دو عامل بستگي دارد يكي عامل دروني است و ديگري عامل بيروني. عوامل دروني، فرآيندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي به كار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيلان ارتباط دارند. از عوامل دروني مي توان به مواردي چون عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و نيازهاي آتي بازار كار، عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارت هاي شغلي، عدم توفيق دانشگاهها در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه خدمت رساني به جامعه در دانشجويان، مشخص نبودن حداقل قابليت هاي علمي و عملي براي فارغ التحصيل شدن، عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با فرآيندها و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان، فقدان زمينه مناسب براي آموزش هاي علمي – كاربردي اشاره كرد.

عوامل بيروني شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار مي گردند.

در مورد عوامل بيروني نيز مي توان مواردي همچون مشخص نبودن و رواج نيافتن فرهنگ كاريابي و ارائه ، عدم توسعه بنگاه هاي كاريابي خصوصي به ويژه كاريابي هاي تخصصي، عدم توسعه كانون هاي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي، تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود را در نظر گرفت كه با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصيلان، بايد براي حل اين معضل از كليه سازمان هاي مرتبط به منظور تهيه و اجراي يك طرح جامع و فراگير در زمينه اشتغال استفاده شود.

عوامل اصلي بيكاري مترجمان
مهمترين علت بيكاري جوانان و به ويژه مترجمان آموزش ضعيف است. مطمئن باشيد كسي كه در رشته شغلي خود دانش كافي را كسب كرده و به فردي حرفه اي تبديل شده باشد در هيچ كجاي ايران و جهان بيكار نمي ماند. اين مسئله براي مترجمان مصداق بيشتري دارد. چرا كه كار در اين رشته منوط به داشتن مدرك صرف نيست، بلكه داشتن تخصص بيشتر از مدرك به كار مي آيد.

اما در مجموع مي توان به عوامل زير به عنوان مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر چشم انداز اشتغال مترجمان اشاره كرد: نداشتن مهارت كافي، سازگار نبودن مهارت هاي آن ها با تقاضاي بازار كار، نداشتن اطلاعات از بازار كار ترجمه، عدم ارتباط موثر بين ايران با ساير كشورها، ركود اقتصادي و جذب اندك مترجمان در بخش هاي دولتي.

مترجمان به هنگام جست وجوي شغل چه بايد بكنند؟
وقتي جست وجوي شغلي را آغاز مي كنيد، بايد از تمام مهارت ها و توانايي هايي كه در طول دوران دانشجويي كسب كرده ايد، بهره بگيريد. براي شروع بد نيست يك رزومه كاري جمع و جور، مرتبط و به روز براي خود درست كنيد. سعي كنيد در اين رزومه به روشني مهارت ها و دستاوردهاي خود را نشان دهيد. بياد داشته باشيد كه معمولاً رزومه كاري نخستين چيزي است كه كارفرمايان در مورد شما مي بينند. سپس بايد روي مهارت هاي "معرفي شخصي" كار كنيد و مثلاً بفهميد كه چطور بايد در مصاحبه ها حاضر شويد. كارفرمايان از شما انتظار دارند كه نشان دهيد مهارت هايت چطور مي تواند با نيازهاي شغلي آنها مرتبط باشد. در ضمن بايد مستنداتي همچون مدارك تحصيلي، دوره هاي آموزشي كه گذرانده ايد و توصيه نامه را ارائه دهيد تا كارفرما از صحت و سقم ادعاهاي شما اطمينان حاصل كند. بنابراين لازم است در طول دوران تحصيل اين مستندات را با دقت گردآوري كنيد. در حقيقت هر چه زودتر به جمع آوري سوابق كاري و تحصيلي اقدام كنيد، بهتر است. سعي كنيد براي يادداشت كارها و فعاليت هاي مهم و ارزشمندي كه انجام مي دهيد، دفترچه اي تهيه كنيد. هر دستاوردي هر چند كوچك، ارزش نوشتن را دارد. به طور مثال اگر به همراه دوستانتان يك مراسم خيريه ترتيب داده ايد، در دفترچه بنويسيد كه چقدر پول جمع كرديد، چه تعداد آدم به مراسم آمدند و اينكه شما چه نقشي در مراسم داشتيد. اين كار را به يكي از عادت هاي شخصي تبديل كنيد تا در هنگام مصاحبه اطلاعات جامعي از تاريخچه شغلي خود در اختيار داشته باشيد.

تاثير داشتن يك رزومه خوب بر اشتغال مترجمان
رزومه متني است چند صفحه اي حاوي اطلاعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار كارفرمايان قرار گرفته و به آنان امكان مي دهد تا ارزيابي اوليه اي از توانايي هاي شغلي شما داشته باشند. در واقع رزومه بايد تصويري ذهني از شما و فعاليت هاي شغليتان به خواننده ارائه كند. از اين حيث رزومه جنبه اي تبليغاتي دارد. بدين ترتيب كه ويژگي هاي مؤثر و مفيد خود را در اختيار كارفرما قرار مي دهيد و به نوعي سعي مي كنيد تا وي را متقاعد كنيد كه از بين چندين داوطلب، شما را براي شركت در مصاحبه انتخاب كند. رزومه بايد به طور مثبتي مهارت ها و توانايي هاي شما را نشان دهد. رزومه در عين حال كه بايد كاملاً صادقانه باشد، در آن جايي براي تعارفات و شكسته نفسي نيست.

رزومه زندگينامه، شرح گذشته و يا حال شما نيست (هر چند كه قسمت عمده آن مربوط به سوابق كاريتان مي شود). اولين هدف رزومه جلب توجه كارفرماست. بنابراين در هر جمله اي كه مي نويسيد بايد سعي كنيد به نوعي علاقه و توجه خواننده را جلب كنيد. يك رزومه خوب مي تواند كليد موفقيت شما در امر كاريابي باشد. به آن از ديد انجام وظيفه نگاه نكنيد: نوشتن رزومه با پر كردن فرم ثبت نام فرق مي كند!

هنگام نوشتن يك رزومه، مترجمان بايد پرسش هاي زير را از خودشان بپرسند:

آيا رزومه (شرح سوابق شغلي) من بايد خلاصه يا با شرح جزئيات باشد؟
چگونه در يك صفحه مي توانم تمام سوابق و تجربيات كاري خود را ذكر كنم؟
چه مواردي را بايد حذف و چه مواردي را بايد بيشتر بر روي آن تاكيد كنم؟
يكي از مهم ترين موارد حائز اهميت در به روز كردن رزومه، مختصر يا مفصل بودن آن است. از مدت ها قبل جويندگان كار از اين امر دنباله روي مي كردند كه هيچ رزومه اي نبايد بيشتر از يك صفحه باشد، گرچه امروز كارجويان دريافته اند كه اين امر هميشه در تمامي موارد كارساز نيست.

از آنجايي كه كارفرما يا فرد استخدام كننده براي بار اول در يك نگاه اجمالي رزومه شما را بررسي مي كند، مهم است كه رزومه شما در اولين نگاه بتواند تمام توانايي ها و تجارب شما را بخوبي نشان دهد. نكات كليدي و مهم بايد در اولين صفحه رزومه قيد شود. به عنوان مثال اگر ترجمه شفاهي در زمينه فعاليت شما مهم است، حتماً بايد آن را در صفحه اول ذكر كنيد. مدارك و تحصيلات شما نبايد در يك رزومه چهار صفحه اي گم شود. روش مؤثر در نشان دادن قابليت ها و تجارب كاري، خلاصه نويسي از تجارب در قسمت بالاي صفحه اول است و در ادامه رزومه، مي توان شرح بيشتري از خلاصه كاري خود داد.

مي توانيد از يك ويراستار استفاده كنيد. بسياري از كارمندان از تحصيلات و شغل خود راضي هستند و به آن مي بالند و احساس مي كنند بايد تمام اطلاعات و جزئيات در مورد شغل و تجربيات خود را در رزومه خود ذكر نمايند. اما رزومه نبايد هر جزئياتي را در بر گيرد. فقط بايد اطلاعاتي را شامل شود كه به شما در انجام يك مصاحبه كاري كمك مي كند.

مي توانيد رزومه خود را به يك ويراستار يا يك رزومه نويس حرفه اي نشان دهيد و نظر وي را جويا شويد.

راه كارهايي براي توسعه رشته هاي ترجمه در دانشگاه ها به منظور جذب دانش آموختگان آن در بازار كار
1) در بحث جذب دانشجويان رشته ترجمه به نحوي برنامه ريزي شود كه افراد فقط با هدف كسب علم و دانش وارد دانشگاه شوند؛

2) ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي ترجمه براساس نياز آينده بازار كار به مترجمان تعيين شود.

3) مجوزهاي ايجاد رشته هاي تحصيلي ترجمه در دانشگاه موقتي باشد و متناسب با زمان و شرايط تغيير كند.

4) سرفصل هاي دروس دوره هاي آموزشي ترجمه براساس زمينه هاي شغلي مرتبط بازبيني و تنظيم شوند.

5) بين سرفصل دروس با شرايط احراز مشاغل مورد نظر هماهنگي و همسويي ايجاد شود.

6) اقدامات بنيادي در خصوص تغيير در شيوه آموزش موجود انجام گيرد.

7) جذب استادان داراي روحيه علمـــي و دانش پژوهي در اولويت قرار گيرند و از سوي ديگر، تدابيري نيز براي رفع مشكلات و تنگناهاي اقتصادي اعضاي هيات علمي اتخاذ گردد.

8) براي ارزيابي فارغ التحصيلان رشته ترجمه،معيارهايي كه نمايانگر حداقل دانش نظري و توان عملي آن ها هستند به صورت استاندارد براي هر زبان تعريف شود و ارتباط دانشگاه با بخش هاي اجرايي همچون دارالترجمه ها تقويت گردد.

9) در پذيرش دانشجويان رشته ترجمه، متناسب بودن شرايط دانشجو با رشته زبان هاي خارجي مدنظر قرار گيرد.

10) بودجه بخش آموزش عالي تقويت شود و درصدي از درآمد يا سود بخش هاي مختلف جامعه كه مصرف كننده ستاده هاي نظام آموزشي هستند به دانشگاه ها به منظور تامين امكانات و تجهيزات لازم اختصاص داده شود.

11) آموزش عالي بايد سياست ها و برنامه هايي را براي شناسايي،جذب مترجمان مستعد، نخبه و آشنايي آنها با اصول و فلسفه تعليم و تربيت و شيوه هاي نوين تدريس، شيوه هاي تحقيق و شيوه آموزش ترجمه تدوين و اجرا كند.

خود اشتغالي مترجمان و نقش كار در خانه
امروزه برخي از مردم به خوداشتغالي به عنوان يكي از مسيرهاي ترقي شغلي نگاه مي كنند و بعضي از آنها مشاغل ثابت خود را رها مي كنند تا رئيس خود باشند. يكي از دلايل اصلي چنين گرايشي نسبت به پديده خوداشتغالي، شرايط جديد بازار كار است. بايد قبول كرد كه امروزه استخدام تمام وقت ديگر مثل گذشته رايج نيست و دولت و حتي بخش غيردولتي به جاي آنكه افراد را استخدام كنند به واگذاري و برون سپاري بسياري از خدمات خود مي پردازند.

خوداشتغال طبق معني رايج آن، يعني فردي كه خودش به تنهايي امور را سازمان دهي و مديريت مي كند و ريسك و مسئوليت موفقيت و كسب و كار خود را برعهده مي گيرد. اين كسب و كار در نهايت به خلق فرصت هاي شغلي براي ديگران مي انجامد. اين فرد معمولاً زمان، انرژي و منابع مالي فراواني را براي كسب موفقيت در كسب و كار خويش سرمايه گذاري مي كند. از سويي ديگر، برخي از افراد خوداشتغالي را برمي گزينند تا اصطلاحاً خود را از فشار "مسابقه جاه طلبي" خلاص كنند و از اينكه مي توانند به مقدار نه چندان چشمگير اما كافي پول كسب كنند راضي هستند.

اخيراً با تصويب طرح مشاغل خانگي در مجلس شوراي اسلامي، كه مترجمي زبان هاي خارجي هم جزء آنهاست، دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته ترجمه و به وِيژه بانوان مترجم مي توانند با شروع يك كسب و كار مستقل در منزل، به دنياي خوداشتغالي وارد شده و كسب درآمد نمايند. آنان با پرداختن به خوداشتغالي به فوايد بسياري همچون رضايت مندي شغلي، فرصت انجام كاري كه به آن علاقه دارند، تنوع كاري، فرصتي براي استفاده از خلاقيت شخصي، ساعات كاري آزادتر دست خواهند يافت. آنان مي توانند با گذراندن دوره هاي راه اندازي يك كسب و كار و كارآفريني با ويژگي ها و شرايط خوداشتغالي بيشتر آشنا شده و راه هاي سريع تر و آسان تر براي دستيابي به موفقيت را فرا بگيرند.

بسياري از افراد به خوداشتغالي روي مي آورند تا بتوانند كارها و خدمات زيادي را كه در حال حاضر به دست پيمانكار انجام مي شوند، به تنهايي انجام دهند. در واقع آنها در برخي موارد با خوداشتغالي دقيقاً همان كاري را انجام مي دهند كه تا چندي پيش براي كارفرماي خود انجام مي دادند.

البته دلايل ديگري به جز دلايل اقتصادي براي ورود به عرصه خوداشتغالي وجود دارد. مثلاً فرض كنيد كه قبل از موعد مقرر بازنشسته شده ايد و دوست نداريد تمام وقت خود را به فعاليت هاي تفريحي اختصاص دهيد. در اينجا بايد به ياد داشته باشيد كه بسياري از بازنشستگان توانسته اند كسب و كار خود را شروع كنند. شما نيز مي توانيد با انجام ترجمه در خانه، ميزان درآمد خود را افزايش دهيد، زيرا معمولاً مستمري بازنشستگان بسيار اندك است. شايد شما هم به تازگي در ابتداي زندگي شغلي خود قرار گرفته ايد و مشغول بررسي گزينه هاي مختلف هستيد. احتمالاً مدرك دانشگاهي نيز داريد اما با بازار كاري مواجه شده ايد كه روز به روز كوچك و كوچكتر مي شود. بنابراين تصميم مي گيريد كه كسب و كار خود را شروع كنيد. در اين صورت بايد بدانيد كه مي توانيد روي كمك و تسهيلات برخي سازمان هاي دولتي همچون وزارت كار و امور اجتماعي حساب كنيد زيرا امروزه دولت كاملاً به اهميت خوداشتغالي و كارآفريني در ايجاد اشتغال و كار خانگي پي برده است.

آخرين و واضح ترين دليل براي روي آوردن به خوداشتغالي، حس دروني شما است. بعضي از افراد از همان دوران كودكي و با همان فروشندگي هاي كوچك در محله خود در اين زمينه تجربه كسب مي كنند و ايمان مي آورند كه در آينده رئيس خودشان خواهند بود. به قول يكي از كارآفرينان جوان و موفق: "من از همان بچگي دوست نداشتم كسي به من دستور دهد".

نقش كارورزي و كارآموزي در جذب مترجمان به بازار كار
كارورزي و كارآموزي مي تواند ابزار بسيار مهمي در راستاي آمادگي شغلي دانشجويان و فارغ التحصيلان باشد اما بنا به دلائل مختلفي به تدريج در فرهنگ دانشگاه هاي ايران رو به اضمحلال است. دوره كارورزي امكان و فرصتي براي آشنايي دانشجويان با محيط كار محسوب مي شود كه نه تنها باعث افزايش قابليت هاي آنان براي اشتغال در آينده مي شود بلكه به كارورزان قدرت انتخاب بيشتري در انجام وظايف ارائه شده مي دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندي ها و گرايش هاي خود در زمينه هاي مختلف پي برده و نقاط ضعف و قوت كار خود را ارزيابي كنند.

به عنوان مثال، بر طبق مصوبه آموزش عالي سابق، دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع رساني در مقطع ليسانس موظف به گذراندن چندين ساعت كار عملي در كتابخانه و مراكز اطلاع رساني هستند كه از آن تحت عنوان كارآموزي ياد مي شود. با اين حال اكثر دانشجويان در عين مفيد خواندن واحد كارآموزي آن را خسته كننده مي دانند و با اين كه به ضرورت انجام آن واقف اند به جاي توجه به كاربرد آن به گرفتن نمره اي اكتفا مي كنند. يا در رشته كامپيوتر فرد مي بايست 160 الي 240 ساعت كارآموزي داشته باشد.

اما متاسفانه براي رشته هاي مترجمي دوره كارورزي وجود ندارد كه جا دارد مسئولين آموزش عالي به فكر اين مسئله باشند.

نقش حرفه اي بودن مترجمان و جذب آنان در بازار كار و چگونگي حرفه اي شدن حرفه اي بودن عبارتست از داشتن ديدي كامل و نگرشي كل نگر به يك كار يا زمينه ي كار (ترجمه) كه با تسلط و احاطه اي همه جانبه بر موضوع همراه است و صد البته ناشي از دغدغه مندي، تجربه فراوان و كسب دانش و خردمندي لازم و كافي در اين زمينه است.

اصول حرفه اي بودن مترجمان را مي توان به اختصار اين گونه برشمرد:

1) دغدغه مندي: كار ترجمه براي شما، مسأله و دغدغه باشد، يعني شما به هر علت (مأموريت شخصي خود، نياز مالي، دغدغه علمي و امثالهم) با علاقه و خواست خود پا به عرصه ي ترجمه بگذاريد و بياييد تا مسأله اي را حل كرده و گره اي را بگشاييد.

2) جديت: كار ترجمه براي شما يك مسأله ي عادي يا فرعي نباشد. براي تفريح يا وقت گذراني هم اين رشته را برنگزينيد. رويكرد شما به اين رشته شوخ طبعانه و تفنني نباشد بلكه در كار ترجمه مصمم و جدي باشيد و آن را با نظم فراوان و وقت گذاري كافي انجام دهيد.

3) دانش و خردمندي: در حوزه ي ترجمه اِشراف فكري داشته باشيد. بدانيد در اين زمينه، چه چيزي مهم است و چه چيزي مهم نيست؛ چقدر مهم است، و كجا و كي اهميت بيشتر يا كمتري دارد؛ و در يك كلام خلاقانه و آينده نگرانه به ارتقاي وضعيت انديشيده و راهكارهاي آن را ابداع نماييد.

4) تجربه فراوان: در اثر تجربه و ممارست فراوان در ترجمه، دركي عميق و ژرف يافته و تمامي مهارت ها و توانمندي هاي مورد نياز را به دست آوريد. تمامي راه و چاه موضوع را ديده و بشناسيد، و قاد شويد خود را با هر محيط كاري وفق دهيد و فرهنگ سازماني كار خود را درك كرده و در صورت امكان ارتقا دهيد.

5) لذت بردن: از انجام كار ترجمه لذت ببريد. ترجمه را صرفاً براي رفع حاجت و گذران امور و به صورت بي ميلانه و انفعالي انجام ندهيد. بلكه دائماً از انجام اين كار، لذت ب بريد و آن را با شوق و ذوق وافر پي گيري كنيد.

6) احترام گذاري: براي همكاران، مشتريان، كارفرمايان و در يك كلام سازمان خود، نهايت احترام و ادب را قائل شويد. احترام گذاري به ديگران براي شما واقعاً ارزشمند باشد، به ويژه براي پيش كسوتان، استادان و بزرگان، ارزش و احترام مضاعفي در نظر ب گيريد. احترام به شئونات محيط كار و رعايت اصول اخلاقي، رشد حرفه اي شما را تضمين مي كند.

7) يادگيري مستمر: دائماً در كار ترجمه بيآموزيد و در هر مرحله و هر دفعه از انجام كار ترجمه، سعي كنيد نكته اي را آموخته و دست خالي از اين تجربه برنگرديد. قطعاً نبايد به هيچ قيمتي يادگيري شما در اين حوزه متوقف گردد.

8) پشتكار: هيچگاه نوميدي بر شما مستولي نگردد و به راحتي از ميدان بدر نشويد. به كار ترجمه دلگرمي داشته باشيد و از شكست نهراسيد. به علاوه همواره متعهدانه قادر به مديريت بحران هاي سازماني باشيد.

9) دلسوزي و تعهد: ترجمه را دلسوزانه و متعهدانه انجام دهيد. به كار خود و سازمانتان تعلق خاطر داشته باشيد و ترجمه را از آنِ خود بدانيد. جوشِ كارتان را بزنيد و به هيچ وجه بي تفاوت يا كم توجه به آن نباشيد. همواره متعهد به انجام كارتان به صورت احسن باشيد.

10) بهره وري: بازده كار شما بالا باشد. اثر بخشي و كارآيي زيادي داشته باشيد. از سرعت و دقت كافي در ترجمه برخوردار شويد و در كارهايتان خلاقيت و نوآوري به خرج دهيد. با هزينه كمتر، ارزش افزوده ي بيشتري (براي خود يا سازمانتان) ايجاد كنيد (و البته بايد حتماً درآمد مناسب و شايسته اي نيز خواهيد داشت). ترجمه شما كيفيت داشته باشد و باعث رضايت سازمان و مشتريان گردد.

از همين امروز بكوشيد تا در زندگي خود حرفه اي باشيد و با مسايل كاري خود حرفه اي برخورد نماييد تا براي خود و جامعه تان ثمربخش تر باشيد و نقش جدي تر و اثرگذارتري ايفا نماييد. زندگي و كار در يك محيط حرفه اي واقعاً لذ ت بخش است.

ديگر مهارت هاي مورد نياز براي مترجمان به منظور جذب در بازار كار داخلي و خارجي

در دنياي امروز به منظور جذب در بازار كار داخلي و خارجي تنها داشتن تخصص در ترجمه كافي نيست و براي رسيدن به اين شغل، كارفرمايان براي جذب نيروي كار خود مهارت هاي شغلي متعددي را در نظر مي گيرند كه داشتن اين مهارت ها موجب افزايش شانس به كارگماري و كسب فرصت شغلي خواهد شد. اين مهارت ها عبارتند از:

1) مهارت هاي حل مشكل

2) مهارت هاي فني و حرفه اي

3) مهارت هاي روابط عمومي

4) مهارت هاي برنامه نويسي كامپيوتري و دانش كامپيوتر

5) مهارت هاي آموزشي

6) مهارت هاي دانش رياضيات و علوم

7) مهارت هاي مديريت مالي

8) مهارت هاي مديريت اطلاعات

9) مهارت دانستن زبان خارجي متعدد

10) مهارت هاي مديريت تجارت و بازرگاني

در واقع هر مترجمي مي تواند با كسب اين مهارت ها، قابليت خود را براي شاغل شدن و همچنين موفقيت بيشتر در شغل افزايش دهد. برخي ديگر از مهارت هاي عمومي عبارتند از: برقراري ارتباط، كارگروهي، توانايي حل مسئله، خودمديريتي، برنامه ريزي و سازماندهي.
منبع: وب سایت آفتاب
معرفی رشته ، مترجمی ، آشنایی با رشته ، تحصیلی ، درباره رشته ، وضعیت استخدام ، رشته مترجمی ، رشته ، بازار کار ، فرصت شغلی

بازدید: 70934
نظرات کاربران
ناشناس پنج شنبه ۲۱ دي ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۴

من رشتم مترجمیه رشته فوق العاده عالیه اگه اومدین تو این رشته باید خیلی تلاش کنین اگه تلاش کردید براش کار هس اگه تلاش نکردید هیچ کاری براش نیس و ب نطر من رشته ای هس ک ادم باید سواد داشته باشه تا کار گیرش بیاد وقتی لیسانس داشته باشی توش تخصص نداشته باشی کارهم گیرت نمیاد علاقم تو این رشته فوق العاده مهمه من عاشق رشتم هسم و خیلی دوسش دارم

ملیحه يکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۱

از کسی این رشته رو خونده بشنوید توی آموزش و پرورش اصلا این رشته رو نمیخوان کار دولتی آنچنانی هم براش نیست مگر اینکه از مهارت زیادی برخوردار باشید حداقل برید ادبیات یا آموزش که بتونید استخدام شید بهترین گزینه واسه کنکوریا همون دانشگاه تربیت معلمه هم بهتون حقوق میدن هم آینده شغلیتون تضمینه اگه برگردم چارسال پیش میرم دانشگاه تربیت معلم

Eli پنج شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۳

Ma ke belakhare nafahmidim motarjemi bazar karesh khube ya na? To ro khoda yeki bege in reshte arzeshesho dare ya vaqt talaf kardanee

ali يکشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

والا الان همه رشته ها همینه بازار کار افتضاحه....ولی خب یه کارگر باسواد بهتر از یه کارگر بی سواده.خخخخخ...انسان به امید زنده س

الهه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۴

مطلبا خوب بود ولی بازاااااار کار خرابه خدایی اگه شغلی پیدا شد ب منم اطلاع بدین من مدرک آموزشگاهی دارم الانم رشتم مترجمیه دارم کارشناسی میخونم mirzapor321@gmail.com

pary شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۲

دوستان ببینید وقتی شما به کاری علاقه دارین و تمام تلاشتونو برای همون میزارید ، جای شکی نیست که اگه ادامه بدید قطعا به جایی میرسید و ضمنا رشته های زبان اخرش رضایت فردی زیادی در همه کسانی که با علاقه و هدف وارد شدن ایجاد کرده ، کار هم نشد نداره ، بعضیا کارشون ناامید و چون خودشون انگیزه کافی نداشتن فک میکنن همه مثل اونا کار گیرشون نمیاد و دیگه اینکه توی هر رشته ای هم برید همت پشتکار باید باشه ، توی رشته های زبان هم قطعا کسی که علاقه داشته باشه ، همتش هم داره ♥به امید اینکه همه با علاقه و نه صرفا برا ی پول بریم دنبال اینده ♥

ali esmail poor آدينه ۲۴ دي ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۳

سلام دوستان خدمت اونای که این مطلبو میخونن و دوست دارن رشته مترجمی زبان رو انتخاب کنن من دکتری مترجمی دارم و کاملا از انتخابم رازیم وقتی شما یه هدف دارین مطمعنن توش موفق میشین و به بهتر از اونی که انتظارشو ندارین میرسین خودمونو گول نزنیم کسی که کار بلده کارم میگیره..!

علی آدينه ۲۴ دي ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۹

سلام

پریسا دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۹

آون کسایی که می خوان زبان بخون مخصوصا خانم ها باید بکم نخونید خانم ها شما حتی نمی تونید تو آموزشگاه ها مشغول به کار شید ولی اقایون آگه زبان شون خوب باشه رو هوا برشون میدارن میدونی علتش اینکه که مشتری خانم بیشتر از اقاس و موسسه برای درآمد بیشتر خانم های باسواد رو کنار میزارن و اقایون بر میدارن

Morteza Nightwolfe شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸

سلام من ترم 7 مترجمی زبان میخونم 22 سالمه ... والا حقیقتش من از پارسال تو کار ترجمه زدم پولشم خوبه البته بستگی به فصل فعالیت داره.اما این درآمد کافی نیست...به نظرم بهترین کار تدریس زبان هست که ان شالله بعد اینکه لیسانس مترجمیمو بگیرم ارشدو میرم تدریس میخونم تا دوتا مهارت داشته باشم. و نکته آخر اینه که خدا روزی میرسونه اینو هیچوقت فراموش نکنید.اما به شرط بندگی و تقوا و همچنین پشتکار.... بدرود

سیما پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۸

سلام لطفا اخبار زبانو ب ایمیلم بفرستید ممنون Mounes89@gmail. Com

آوا چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۶

سلام من رشته ام مترجمی زبان عربی هست ولی نمیدونم بازارکارداره یانه خیلی هم سخته .میخوام واسه ترم بعدی یه رشته دیگه ازیه دانشگاه دیگه بخونم ولی میترسم پشیمون شم

میلاد آدينه ۰۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰

هرکی میخواد بیچاره بشه بره مترجمی

مینا يکشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۷

من لیسانس ادبیات انگلیسی هستم دانشگاه روزانه با علاقه وارد شدم ولی حقیقت اینه رشته ی زبان به تنهایی کاربرد نداره حتی شاخه ی ترجمه اش بازار کار دست یه عده ی خاصه و کار تو اموزشگاهم بیگاری من یه مدت مترجمم هم بودم و الان کار دارم راضی هستم اما در اینده سراغ زبان نخواهم اومد می تونید خودتونو در این زمینه ارتقا بدین بدون اینکه برید دانشگاه اینو من بهتون می گم که 4 سال عمرمو گذاشتم پای عشقم زبان..همیشه زبانو بخونید اما نه به عنوان رشته ی اصلی..موفق باشید

وحید به تمامی سروران شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰

این سیاهی لشکرها رو باور نکنین. همه ی ما می دونیم با تلاش مکرر چه چیزهایی که رام انسان نمی شه. من تازه کنکور دادم و رشته مترجمی زبان عربی رو انتخاب کردم و با جان و دل این رشته رو می خونم و افتخار می کنم. کامروا باشید و ان شاالله تا آخرین مرحله بهتون خوش بگذره

مریم پنج شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰

من نفهمیدم سخته یا آسون بازار کار داره یانه؟

magic سه شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۵

درود دوستانی که ب کتابای جادوگری علاقه مند هستند و زبان انگلیسیشان خوب هست برای ترجمه ب من پیام بدن overlordmagic@gmail.com

فرزانه شنبه ۳۰ امرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹

سلام،من انتخاب رشته کردم مترجمی زبان،میخوام بدونم کسی که مترجمی بخونه اونم کارشناسی پیوسته میتونه بعداتواموزش وپرورش استخدام بشه؟

behrouz چهارشنبه ۰۶ امرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵

Hi tanks alot for your site

معین و جلال پنج شنبه ۰۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱

ما دوتا داداش دوقلویم هر دو فوق لیسانس مترجمی زبان داریم و هر دو بیکاریم افتضاحه من الان راننده تاکسی ام داداشم معتاد شده الان کلینیکه ب جای اینا برین رشته آدمی تا شاید جلوی زن و پچه تون شرمنده و سرافکنده و داغون خار و خفیف و بدبخت نشید صبح ساعت 5 میرم شب 11 میام زندگی ندارم برسم دنبال رشته دیه

سارا يکشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۵

با سلام اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مترجمی هستم این رشته فوق العاده اشباع شده و هیچگونه استخدامی برای خانم ها وجود نداره و بهتون توصیه میکنم فقط توی دانشگاه سراسری این رشته رو ادامه بدین چون مدرک دانشگاه ازاد با استادهاش بدرد نمیخوره جز پارتی داشته باشید برای کار موفق باشید

Taha سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰

سلام . من می خوابم برم رشته مترجمی چون بزبان انگلیسی علاقه دارم.. ولی این همه حرف زده شد ولی من اخرش متوجه نشدم به حرف اساتید باید اطمینان کردو هم اینکه واقعا کار واسش هست...??? آینده شغلی داره..??درسته ادم باید بره دنبال کار کار خودش که نمی یاد دنبال ادم ولی واقعا چجوریاس..??این رشته خوبه یا نه ??..آیا من با این علاقم و پشتکاری که دارم واین برنامه هاییکه واسه ایندم دارم میتونم تو این رشته موفق باشم ..??

Gs101 دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۲

سلام.من دو ماه مونده که کنکور زبان بدم خداکنه که قبول شم واقعا دارم تلاشمو میکنم که رتبم بهترین شه.اما با این مطالبی که خوندم بین ادبیات انگلیسی و مترجمی موندم البته معلمام میگن ک برم ادبیات انگلیسی اما علاقه هم شرطه تا علاقه باشه پیشرفت هم باهاش هس.ممنون میشم شکمو برطرف کنید.دوستان برا کنکوری های امسال دعا کنید ک همه قبول شن و همچنین برای من*

ali شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۶

tarjomeye esem reshteye motarjemi be english chi mishe ?

بنگستون يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵

از من میشنوین سراغ رشته زبان نرین. اگر هم میرن به عنوان تخصص اصلیتون نباشه , بلکه به عنوان مکمل باشه. من خودم رشته مترجمی زبان انگلیسی خوندم, جزو بهترین دانشجوهای دانشگاه بودم اما بعد از سربازی چندین سال به دنبال کار گشتم اما پیدا نکردم. به هرجا شما فکر کنین سر زدم اما نشد شرکت, اژانسهای مسافرتی, کارخونه ها , هتل ها و... اما کار پیدا نشد. البته الان توی اموزشگاه زبان تدریس میکنم ولی درامد چندانی نداره. زبان به تنهایی کاربردی نداره مگه اینکه تخصص دیگه ای کنارش باشه مثل بازرگانی, حسابداری, رشته های صنعتی و...

sahar سه شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۰

سلام.میشه اخباربرای منم بفرستید.ممنونم arghwnshr@gmail.com

دلارام آدينه ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۱

سلام.من15سالمه ودرحال حاضرپایه نهم هستم امسال بایدانتخاب رشته کنم میخام برم ادبیات وبعدزبان.مادرم اصرارداره برم مترجمی ولی مطالب روکه خوندم دیدم بازارکارنداره الان توش موندم برم مترجمی یاهمون زبان روادامه بدم.راهنماییم کنین خواهشا

roya آدينه ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷

سلام ممنونم بابت اطلاعات خوب و مناسبتون. من قراره سال دیگه انتخاب رشته کنم و میخوام برم مترجمی زبان انگلیسی و المانی اما به من گفتن از هر رشته ای میتونی زبان بخونی راستش برام یکم سختــ شده نمیدونم تو دوره دبیرستان چه رشته ای رو باید بخونم خواهش میکنم راهنمایییم کنید royarahmati 90@gmail.com بهم بگید لطفااا

s شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱

سلام ممنون مطالبتون واقعا عالی بود:-)

رویا شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۷

اگه بتونین خوب صحبت کنین باز کارش زیاده اگه که نه باید برین جای دیگه بساطتونو بندازین همه چی بستگی به سعی و تلاش داره هرکی میگه کار نیس زر زده خورده لمبیده میگه کار نیس

فاطمه يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۷

سلام کسی ک مترجمی خونده میشه بگه ک براش کار وجود داره یا ن من رشتم حسابداری بود اما برام سخت بود

Reza Mogadasi شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۳

سلام من ترم ۶مترجمی زبان هستم و عاشق این رشته اما متاسفانه مدتی هیچ اشتیاقی ب درس خوندن ندارم کسی میتونی راهنمایی کنه؟ تشکRezamoghadasi2016@yahoo.co

bikas پنج شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۳:۰۵

سلام خسته نباشید من یه سوال داشتم اگه یکی مدرکش فوق لیسانس مترجمی زبان باشه ایا این ادم میتونه در ازمون ph..dشرکت کنه و بعدش بتونه تو دانشگاه به عنوان استاد تدریس کنه؟؟؟؟و یه سوال دیگه اگه کسی مدرک تافل داشته باشه چجوری میتونه با این مدرک به تدریس در دانشگاه بپر دازه این اخری رو بیشتر توضیح بدین ممنون میشم

سحر يکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۷

سلام، من تازه فارغ التحصیل زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی روزانه هستم ولی بازار کاری براش ندیدم،می خواستم ببینم واقعا برای مه همینطوره؟

ali چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۷

thanks for this information

arbabi آدينه ۱۸ دي ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۱

در دوران تحصیل راهنمای ودبیرستان فقط چندلغة ویاحروف آلفبا نمیشه چیزی یاد گرفت خب یعنی این افراد مترجمی نرند

زهرا سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۶

سلام.من۲۲سالمه.میخوام از الأن واسه کنکور زبان خودمو آماده کنم.از آینده هم خبرندارم.اما خوابشو دیدم.

زهرا يکشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۸

من الان پیش تجربی هستم ولی چون کنکور تجربی خیلی سخت شده میخوام بیام زبان خیلی هم بهش علاقه دارم یکی از هدفام هم درامده برام دعا کنید تو این رشته موفق بشم حرفاتون امیدوارکننده بود مرسی دارین:-*

مهدی پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۳

سلام من مسلط به زبان انگلیسی ام و مترجمی و بیکارم به شدت دنبال شغل میگردم چه موقعیت شغلی برای من موجود

علی شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵

مطالب مفید بودن thanks

ستاره به مریم دوشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۱

سلام. به نظرم علاقه مهمترین عامل هست که در شما وجود داره و علاوه براون انگیزه. پس مطمئن باشید که موفق میشید.من دانشجوی ارشد اقتصاد هستم. ومثل شما مدرک زبان نداشتم و کلاس هم نرفتم . اما با لاش خودم و اعتماد به نفسی که داشتم الان کار ترجمه انجام میدم. البته بیشتر مقالات مربوط به رشته خودمو. شماهم سعی کنید تمرین کنید.به خودتون اطمینان کنید. و مطمئنا خواستن شدن است. درمورد مجوز اطلاعی ندارم. موفق باشید

مریم دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۰

به نام خداسلام من لیسانس علوم تربیتی هستم در زمینه زبان انگلیسی مدرک خاصی ندارم.کلاسی هم مربوط به زبان نرفتم.اما فکر می کنم استعدادش را دارم, ضمن اینکه علاقه هم دارم.آیا می توانم با تمرین کردن به تنهایی،بدون رفتن به کلاس مهارت ترجمه را کسب کنم.البته ترجمه متن های ساده کتاب داستان. به فرض که این مهارت را کسب کردم.آیا باید آزمون دهم تا مجوز یا مدرک خاصی داشته باشم؟لطفاً یک راهنمایی جامع بفرمایید متشکرم.

فاعزه سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۰

من بین مترجمی دولتی و میکروبیلوژی ازاد موندم لطفا راهنماییم کنید.بازار کار واسم مهمع.

رز يکشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۷

سلام لطفا اخبار رشته مترجمی زبان واستخدامی هارو برام ایمیل کنیدm.safa59@yahoo.com

ریحانه آدينه ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۶

من مترجمی خوندم اما کاری پیدا نکردم

اسی۶۹ دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۹

سلام مطالبتون خیلی جالب بود من کارمندم اما حقوقم جوابگو نیست برای همین دارم این رشته رو میخونم تا بتونم از طریق اون وضع زندگیم یکم بهتر بشه البته علاقه هم به ای رشته دارم

عفت مخلصی دوشنبه ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۰

با سلام من رشته دبیری زبان کارشناسی خوندم میخوام. برا مترجمی تغبییر رشته بدم. از کارشناسی بخونم یا همون ارشد. کسی میتونه راهنماییم کنه؟

mojgan شنبه ۲۴ امرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۰

بسلام. برای رزومه لازم دارم که در یک سازمان معتبر، کار داوطلبانه در رشته مترجمی داشته باشم. کسی میتونه راهنماییم کنه؟ m.khazanedari@yahoo.com

ali پنج شنبه ۲۲ امرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸

من خودم فارغ التحصیل ترجمه هستم و با وجود تدریس تو اموزشگاه باز هم از این وضع نمیتونم راضی باشم چون با این شندرغاز ادم نمیتونی هیچ کاری انجام بدی و خوشحال میشم اگه در رابطه با ترجمه جایی کار گیرم بیاد. لطفا اگهی استخدام مترجم رو به ایمیلم بفرستید. Aliroushani1364@gmail.come

رها آدينه ۰۹ امرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۱

لطفا اخبار مترجمی زبان رو به ایمیلم بفرستیدraha.porali@yahoo.com

naghme پنج شنبه ۰۸ امرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸

inike migin bazare kar nadare ya harchi gharar nis beshiniu montazer bashi kar biad soraghet alan hich reshteie bazare kar nadare khodet bayad donbalesho begiriu baraye ayandat taalash koni say konon enghad ayeye yas nakhonin 2 nafaram k deleshun mikhad beran in resgtaro alaki pashimun nakonin

A دوشنبه ۰۵ امرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۰

سلام. من تو آموزشگاه زبان ی استاد داشتم برجی سه تومن میگرفت یکی دیگه هم بود برجی یه تومن. جالب اینه که اونی که سه تومن بود از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده بود اونیکی از دانشگاه شیراز !ضمنن خودش میگفت من روز اول فقط بلد بودم خودمو معرفی کنم درحالی که دانشجوهایی بودن که تافل هم داشتن اما اونا موندن و تلاش نکردن من رفتم بالا!!! مترجمی فقط به پشتکاره و بس! شما با سواد باش ببین کار گیرت میاد یا نه!! با تنبلی و این پا اونپا کردن هیچ کاری جلو نمیرسه

davoudi آدينه ۲۶ تير ۱۳۹۴ - ۰۰:۲۱

میخواهم با داشتن مدرک دیپلم برای مترجمی زبان چینی ادامه تحصیل بدم چیزهای زیادی نمیدونم راجبه این رشته مثلن ایا در ایران دانشگاه اموزش زبان چینی هست یا نه؟یا ایکنه برایه موفق شدن در مترجمی زبان چینی یادگیری زبان چینی سنتی ارزشمند است یا ساده شده؟ و چگونه با داشتن مردک لیسانس مترجمی زبان چینی میتوانم درامد کسب کنم؟ ممنون میشم جواب بدید مچکرم

لیلا سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۵

رشته خوبیه ولی سخته خیلی پشت کار میخاد...من دو ترم خوندم میخام دوباره کنکور بدم

نسترن چهارشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۴ - ۰۱:۴۸

سلام من به مترجمی زبان علاقه دارم.میخوام کل تابستون دروس زبان دبیرستانمو دوره کنم واسه رفتن به دانشگاه.زیاد امیدی به اینده کاریش ندارم.ولی مطنئنم توهررشته ای باامید علاقه وپشتکاروانگیزه واستعدادو توکل به خداوند متعال کارگیرمیاد.ولی زبان انگلیسی واسه زنذگی.روزمره هم لارمه حتما که نباید کارکنیم که.دعاکنید پشیمون نشم ازانتخاب این رشته.چون همه بهم میگن دیوانه برو پرستاری بخون پول دربیاری .و من فقط به خاطر علاقه به زبان میخوام این رشته روبرم.خدایا به امیدتو ان شاءالله همه هموطنانی که دراین رشته تحصیل میکنن موفق وموید باشن.ممنون ازمطلب مفیدتون

کامران يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۴

مترجمی اصلن بازار کار نداره الکی ازش تعریف نکنید

شهرزاد شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳

سلام من رشته ام مترجمی زبان انگلیسی,در حال حاضر مترجم بازرگانی هستم، رشته خیلی سختی که احتیاج به پشتکار دار، بعد از اینکه به مرحله ی رسیدی که احساس رضایت کردی آن وقت که از تمام زحماتی که کشیدی لذت مبری.به نظرم بهتر توی یکی دو تا رشته متخصص شی، پس از همان اول راه خودتو مشخص کن.من مایل به دریافت اخبار در ایمیلم هستم Shahrzad19840914@gmail.com

م. شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۵

سلام.اخبار زبان رو به ایمیلم بفرستید.ارشد مترجمی انگلیسی هستم و تا الان 4 تا کتاب واسه یک موسسه به همراه 2 فیلم کوتاه 12 دقیقه ای به فارسی ترجمه کرده ام. صفحه ای 15 هزار تمن و فیلم دقیقه ای 20 هزار تومان.چون کیفیت ترجمه exellent بود استقبال کردند.اگه کاری بودمایلم دراین زمینه همکاری کنم.jhonalfa18@yahoo.com

atEna آدينه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۹

سلام توروخدا یکی جواب بده.اایا زبان چینی بازار کار خوبی داره؟؟

محمد ارین يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۸

من خیلی به زبان انگلیسی علاقه مندم الان 15 سالمه که با همه ی مردم با زبان انگلیسی حرف میزنم یکی بابام بهم شغل مترجمی رو گفت من اول علاقه ای نداشتم ولی نمیدونم چه حسی بود اومد سراغم دیگه از ذهنم نرفت بعد از این روزا دیدم چندتا خارجی احتیاج به کمک دارن منم هر وقت کمک بخوان بشون کمک میکنم من از الان دارم شروع میکنم خیلی هم به این رشته علاقه دارم هر کلمه ی جدیدی که بیاد میرم سراغش معلم ما میگه همینطور برو جلو زیاد بخون پشیمون نشو نمیدونم من که حس خیلی خوبی دارم میگه شما سخت درس بخون موفق میشی من به کشور امریکا هم خیلی علاقه دارم بیش از حد به زبان انگلیسی علاقه مند شدم دوستام خیلی بحث میندازن و این باعث میشه من زبانم بهتر میشه من دارم از خدا کمک میگیرم

علیرضا آدينه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۱

واقعا کامل بود.ضمن احترام ب همه ی دوستان.ولی من میگم هرکی هررشته ای انتخاب کنه اگه واقعاتو اون بهترین باشه.مطمئن باشه بهترین کارهم میادسراغش.

مصطفی چهارشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۹

اونایی که میگن بازار کار داره یا هنوز سرشون به سنگ فارغ التحصیلی نخونده و حرفهای اساتیدشون رو باور کردن یا فکر میکنن که یا کار توی موسسات و زبان سراها و گرفتن چندرغاز میتونن آینده خوبی داشته باشن. من رشته ام زبانه و خدا میدونه چقدر پشیمانم

Abc يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۳

سلام به همگی دوستان اگر علم و فناوری پیشرفته ترین نظرم افزارهای ترجمه بدن جای عقل و احساسات و شعور انسانی را نمی تواند بگیر د ترجمه درک عقلی و احساسی و خلق شاهکار ی به زبان دیگری است نه ردیف کردن لغات. لطفا به داشتن علاقه و پشتکار وارد این رشته شوید دست کمش نگیرید اما پیچیده هم نیست پشتکار میطلبه . آگهی لازم نگاه نویسنده و ترجمه کنی نه لغاتش را. برای کار هم جامعه بسیار رقابتی شده چه داروسازی چه ادبیات فارسی چه مترجمی .کمر همت ببندید. ترجمه لمس قوه تکلم مخلوقات است ترجمه تولدی دوباره است. در ضمن تو هیچ رشته ای کار نریخته. حتی پزشکی هم جربزه میخواد اگه بلد نباشی درد مردم بفهمی بیکار میمونی

مترجم پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۱

با سلام مطالب خوبی بود. ممنونم از راهنمایی تون لطفا اخبار رشته مترجمی رو به ایمیلم ارسال نمایید. و اینکه درباره ی دکترای رشته مترجمی زبان عربی و ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی این رشته اگر کسی چیزی میدونه لطفا منو در جریان بذاره. آدرس ایمیلم tarjome_86@yahoo.com ممنونم از لطفتون

ShiMa چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۳

ما بالاخره نفهمیدیم بازر کارش خوبه یا بد یکیے میگه خیلے خوبه یکیے میگه اینده نداره :|

رویا دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۳

سلام من رشتم مترجمی هست ولی واقعا بازار کارش خوبه استادمون هم این میگفت تو شهر ما که بیشتر برای کار زبانرو میواندp

مینت دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۰

سلام من رشتم مترجمی هست ولی واقعا بازار کارش خوبه استادمون هم این میگفت

مصطفی پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۷

من رشته ام زبانه. ای کاش نبود. زبان بازار کار نداره. اینده نداره.

پارسا چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۶

سلام دوستان من رشتم فنی هست شاخه کامپیوتر میخام بیام زبان شاخش هم برام مهم نیست فقط هر کی میدونی خواهشا بگه چظور باید رشتمو عوض کنم؟

sare شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۲

ممنون.خوب بود .امیدوارم که منم بتونم توی این رشته قبول شم.ولی منابع تخصصی برا کنکور رو نمیدونم.میشه منابع رو معرفی کنید

هستی دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۲

سلام دوستان عزیز منم خیلی ب این رشته علاقه دارم و 2 ساله ک پشت کنکورم ولی جدیدا مترجم همراه اومده و من فکر نمیکنم دیگه برا زبان کاری باشه

دانشجو يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۹

سلام ببخشید ولی من گیج شدم چرا یکی میگه کار تو این رشته هست ولی یکی میگه من حتی تو زبانکده هاهم کار پیدا نکردم؟

پریسا شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۴

سلام ممنون مطالبتون مفید بود.

زینب دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۴

عالی بود راستی یه سوال بعد از لیسانس تا چه مقطعی برای استاددانشگاه بخونم؟

ailin دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۴

من برام سوال پيش اومده اگه بخوام استاد دانشگاه بشم تا چه مقطعى بايد ادامه بدم زبانو؟و اينکه چه شرايطى داره؟ممنون

مژده چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۴

سلام به نظر شما رشته ی مترجمی زبان آینده شغلی خوبی برامون داره ؟ تا اگه زیاد امیدوار کننده نیست برم رشته ی گرافیک(برای دانشگاه)

مریم آدينه ۱۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۲

باسلام .من دارم خودمو برا ارشد مترجمی اماده می کنم.مطالبتون هم بهم انگیزه داد هم باعث شد خیلی منطقی تر به رشتم نگاه کنم.thanks a million

باران دوشنبه ۲۰ امرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۶

سلام ممنون از مطالب خوبتون میخواستم بدونم برای مترجمی زبان دردبیرستان باید چه رشته ایی انتخاب کنم ممنون میشم.

Mahdi-Linguist دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۳:۰۳

خب عادیه آرزو،هر رشته ای تا لیسانس ارزش یه تومنم نداره باید حداقل تا ارشد و برای جذب سریعتر دکتری داشته باشی تا ببینی چی میشی تازه دانشگاه ها که همشون معتبرن غیر معتبر نداریم ،باید از دانشگاه عالی درجه مثل تهران یا اصفهان روزانه یا خارج ازکشور فارغ التحصیل بشی که دیگه اونوخ همه دانشگاهها سفارتا صداس

Raya دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۷

با سلام و ضمن عرض تبریک سال نو... خواهشمندم به ایمیل من درباره کاربردهای زبان و شغل در منزل توضیحاتی را مبذول فرمائید. nina137280@yahoo.com

Neda يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۲

mataleb ali bodan.ama hanoz mitarsam in reshte ro entekhab konam.:(

نجمه رزم آرا آدينه ۰۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹

تشکر از مطالب عالیتون-من عاشق رشتم هستم-مایلم اخبار زبان را دریافت کنم-با تشکر فراوان-razmara.najmeh@gmail.com

m شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۴

سلام.اخبار زبان رو به ایمیلم بفرستیداگه کاری بودمایلم دراین زمینه همکاری کنم.mahdiye_akhoundi.yahoo.com

ابوالفضل زارع دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۸

سلام مایلم اخبار زبان را در ایمیلم داشته باشم . تشکر. abzarea23@gmail.com

ژینا سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۱

میشه به ایمیلم بفرستیت assadmoleu@.com

الهام دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۰

عالی بود ممنون

arezu دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۲

man fareghotahsil e reshte motarjemi az yeki az daneshgahaye moatabar hastam vali bekhatere nabude kar hata dar zabankadeha bikar hastam.

PARISA MOSHTAGHI پنج شنبه ۰۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۶

اطلاعات خوبی از مطالب فوق کسب کردم و راهمو پیدا کردم آخه منم علاقه مند به رشته زبانم کاش در مورد بازار کار رشته ادبیات زبان انگلیسی هم توضیح می دادید.مرسی

مهسا شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۵

اطلاعات بسیییار مفیدی بود واقعا ممنون

fateme nezami شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۳

مطلبتون خیلی عالی بود.من هم علاقمند به کسب تجربه در این رشته هستم واز کارهای داوطلبانه ی مترجمی خوشم میاد.اگر کاری بود در خدمتم.fnezami866@yahoo.com

افزودن نظر
نام
نظر خود را درباره این مطلب بنویسید
Security Image
کد امنیتی فوق را وارد نمایید.
محل تبلیغات شما- ایران مدرس